All posts tagged "Långsiktigt"

 • Stadigvarande boende för våldsutsatta kräver långsiktigt stöd och samverkan

  I juni 2021 fick länsstyrelserna regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. En nationell rapport ger...

  • Posted mars 31, 2022
  • 0
 • Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

  Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane for industry, FL4i,...

  • Posted maj 6, 2020
  • 0
 • MUF: Regeringen kan varken prioritera eller arbeta långsiktigt

  Den 16 april presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens vårbudget, Moderata ungdomsförbundet är starkt kritisk till de prioriteringar som regeringen väljer att genomföra. De menar att satsningarna på att bland annat minska vårdköerna och lösa polisens utmaningar inte...

  • Posted april 19, 2018
  • 0