All posts tagged "Lantmäteriet"

 • Flygande start för Lantmäteriets flygfotosäsong

  Coronapandemin har lett till att en stor del av flygtrafiken står stilla. För Lantmäteriets flygfotografering har det inneburit en rivstart på säsongen. Med gynnsamt väder och liten konkurrens om luftrummet är redan 30 procent av årets planerade fotografering...

  • Posted maj 21, 2020
  • 0
 • Öppna myndighetsdata skulle ge samhällsnytta för 11 miljarder

  Myndigheters data är en dold guldgruva – om de släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Det visar en rapport från Lantmäteriet. – Nyttan skulle vida överstiga kostnaden för att släppa...

  • Posted maj 10, 2020
  • 0
 • 200 nya fjälltoppar har satts på kartan med sin rätta höjd

  Lantmäteriet har nyligen uppdaterat samtliga höjdangivelser på Sveriges fjälltoppar. Vid sidan om kampen om titeln som Sveriges högsta fjäll har ytterligare 200 av landets fjälltoppar satts på kartan med sin korrekta höjd. Det har blivit verklighet tack...

  • Posted februari 22, 2020
  • 0
 • Nytt regeringsuppdrag till Lantmäteriet: förenkla samhällsbyggandet genom digitalisering

  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att under perioden 2020–2022 skapa en digital lösning som ger nationell åtkomst till olika data som används i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdraget är att säkerställa att minst två nationellt standardiserade datamängder kan tillgängliggöras...

  • Posted februari 9, 2020
  • 0
 • Brist i handläggningsstöd bakom anmälan till Datainspektionen

  Lantmäteriet har konstaterat att det finns sårbarhet i det handläggningsstöd som används idag inom förrättningsverksamheten. Därför har vi gjort en anmälan till Datainspektionen. Sårbarheten består i att handläggare har möjlig åtkomst till information i handläggningsstödet utöver de...

  • Posted oktober 18, 2019
  • 0
 • Kraftig ökning i antalet sålda småhus

  Försäljningen på småhusmarknaden ökade rejält under årets tredje kvartal jämfört med samma period i fjol. Färska siffror visar att ökningen gäller för samtliga län i landet med ett undantag; Gotland. Totalt såldes det 18 981 småhus mellan...

  • Posted oktober 15, 2019
  • 0
 • Lantmäteriets geocell bidrar med mobil kartverkstad vid kriser

  Lantmäteriet har utbildat personal för att snabbt kunna sätta upp en så kallad geocell vid naturkatastrofer och andra samhällskriser. Geocellen tar fram detaljerade kartor som kan vara avgörande för att en räddningsinsats ska kunna ske snabbt och...

  • Posted augusti 9, 2019
  • 0
 • Miljardbesparingar för Sverige med nationell plattform för geodata

  En plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den. Lantmäteriet presenterar nu en lösning för hur en sådan plattform kan bli verklighet och bidra till ett...

  • Posted april 28, 2019
  • 0
 • Ändrat beteende ger lägre inteckningsvolymer på småhusmarknaden

  Kvartalssiffror från Lantmäteriet visar att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå. Under årets första kvartal har det totala inteckningsbeloppet ökat med 74 miljarder kronor eller motsvarande 1,4 procent. Det totala beloppet för inteckningar uppgår...

  • Posted april 19, 2019
  • 0
 • Omsättningen av småhus på fortsatt låg nivå

  Totalt såldes det 11 846 småhus under årets första kvartal. Motsvarande siffra för första kvartalet 2017 var 11 733 småhus. – Det är en blygsam ökning med en procent. Störst procentuell ökning skedde i Uppsala och Västernorrlands...

  • Posted april 12, 2019
  • 0