Alla inlägg taggade "Lärande"

 • Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat

  En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning. Studien ska pågå i två år och 2...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Se Björkahagaskolans blomstrande skolgård

  Den 20 september är du välkommen till Björkhagaskolan för att ta del av arbetet med projektet Blomstrande skolgård. Syftet med projektet är att barnen får lära sig om blommor, insekter, frön, pollinering och odling genom att själva...

  • Skrivet september 17, 2021
  • 0
 • Öppna upp med höstens kurser

  Öppna upp med höstens kurser! Lustfyllt lärande i vardagen med Medborgarskolan i Värmland och Örebro. Eritreansk kaffeceremoni, sjömanssånger och jazzfunk. Trolleri, spela banjo eller en kurs med hunden? Det är några guldkorn bland höstens nyheter hos Medborgarskolan...

  • Skrivet augusti 14, 2021
  • 0
 • Bemannade bibliotek på alla skolor: Önskvärt men inte prioriterat i Lindesberg

  Alla kommunala skolor i Lindesberg har skolbibliotek i en eller annan form. Och det är “önskvärt men inte prioriterat” att alla skolbibliotek i kommunen ska ha biblioteksutbildad personal. Det svarar Linda Svahn (S) – ordförande i barn-...

  • Skrivet februari 6, 2021
  • 0
 • Nyanlända elevers lärande

  I dag publiceras resultaten från Ifous forsknings- och utvecklingsprogram Nyanlända elevers lärande. Under tre år har lärare och skolledare i tre grundskolor i Örebro kommun arbetat tillsammans med forskare för att utveckla mottagande och undervisning av nyanlända elever. Under...

  • Skrivet september 22, 2020
  • 0
 • Pilkrogs friskola lär om djur i Skapande skola-projekt

  Pilkrogs friskola i Lindesbergs kommun får 30.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under nästa läsår. Pengarna kommer att användas för att utveckla förskolebarnens nyfikenhet och intressen...

  • Skrivet juni 2, 2020
  • 0
 • Formell utbildning har fått för stor betydelse

  Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från EU, OECD och UNESCO och jämfört med hur dessa sjösatts i de nordiska länderna....

  • Skrivet september 28, 2019
  • 0
 • Satsning på utomhuspedagogik blir en permanent verksamhet

  Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” praktiserats på elever i årskurs 5–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Från och med hösten blev satsningen, som genomförs av Örebro naturskola, en...

  • Skrivet november 27, 2018
  • 0
 • Första svenska studien som specifikt undersöker sambandet mellan skolors inredning och lärandet

  Utifrån moderna teorier om lärande har många skolmiljöer gått från klassrum med katederundervisning till öppnare landskap med platser för olika slags aktiviteter, så kallade New Generation Learning Spaces. Dessa nya utbildningsmiljöer röner stort intresse från skolor, skolinredningsföretag...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0