All posts tagged "Lärarbrist"

 • Lärarbristen fortsatt allvarlig i Örebro län

  Enligt Skolverket kommer det saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år, bara i Örebro län kommer det behöva rekryteras 5100 lärare. – Lärarbristen kommer inte att bli fullt lika omfattande som tidigare befarats även...

  • Posted december 11, 2019
  • 0
 • Fortsatt mycket stort behov av fler lärare

  Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att...

  • Posted december 9, 2019
  • 0
 • Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning

  Sverige har en akut lärarbrist, enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag. Nu går 14 lärosäten...

  • Posted mars 27, 2018
  • 0
 • Akut lärarbrist i var tionde skola

  Den stora lärarbristen gör att det finns 477 grundskolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga, på var fjärde friskola är en majoritet av lärarna obehöriga, det visar Dagens Samhälles granskning. Enligt Skolinspektionen råder det i...

  • Posted november 10, 2017
  • 0