Alla inlägg taggade "Lärarnas Riksförbund"

 • Skral skolsatsning i regeringens budget

  Idag presenterade regeringen skolsatsningarna i den kommande budgeten. Det handlar om att styra upp likvärdigheten, nödvändiga förändringar av skolvalet, men också mer undervisningstid för lärarna. – Det är mycket glädjande att delar av Björn Åstrands förslag för...

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Behövs även satsning på analoga läromedel nu

  Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i svenska skolor, men det är också det är viktigt att det inte bara blir satsningar på digitala läromedel. – Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • En alltmer uppdelad skola

  Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär, politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten. – Skolors och rektorers...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0
 • Det stora kunskapstappet måste hämtas igen

  – Det är nu viktigt att det görs kontinuerliga riskbedömningar vid eventuella lokala utbrott i skolan till hösten. Det måste finnas beredskap och strategier om smittspridningen åter snabbt ökar. Arbetsgivare och huvudmän måste ta sitt ansvar och...

  • Skrivet juni 20, 2021
  • 0
 • Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering

  Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen...

  • Skrivet juni 19, 2021
  • 0
 • Lärarna Riksförbund ställer krav för återöppnade skolor

  Grundskolorna öppnar om endast några dagar och undervisningen förutsätts ske som vanligt redan från terminsstart, detta trots en omfattande och pågående smittspridning i landet. – Nu måste våra medlemmars liv och hälsa skyddas. Det handlar också om...

  • Skrivet januari 7, 2021
  • 0
 • Lärare kräver fastställd undervisningstid och ny lönestruktur

  Igår överlämnade Lärarnas samverkansråd sina krav inför den kommande kommunala avtalsrörelsen, eftersom tidigare avtal inte efterlevts har vi nu tvingats formulera skarpare krav. – Jag är glad att vi nu kan komma med tydliga och vassa krav....

  • Skrivet december 19, 2020
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund utreder hur lärarna ska organiseras

  En så gott som enig LR kongress har gett styrelsen i uppdrag att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen. Inom uppdraget ingår det att föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande...

  • Skrivet september 8, 2020
  • 0
 • Svante Tideman omvald till vice ordförande i LR

  I lördags valde Lärarnas Riksförbunds kongress Svante Tideman från Örebro till förste vice ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. – Jag är jätteglad och samtidigt hedrad att förbundet gett mig ett så stort förtroende genom att välja om...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Fungerande tekniska lösningar ett måste

  Den pågående coronapandemin skapar ett hårt tryck på en redan ansatt lärarkår. Många av Lärarnas Riksförbunds medlemmar fick från en dag till en annan ställa om all undervisning – från klassrummet till datorskärmen – och på grundskolan...

  • Skrivet juni 5, 2020
  • 0