Alla inlägg taggade "Lärarnas Riksförbund"

 • Lärare oroliga för skolattacker

  Fler än var tredje gymnasielärare känner oro för att drabbas av en skolattack. Samtidigt lyser åtgärderna med sin frånvaro – till och med när det finns oro kopplad till specifika elever. Det visar en ny undersökning från...

  • Skrivet augusti 31, 2022
  • 0
 • 3 av 4 väljare vill att staten tar över finansieringen av skolan

  Tre av fyra väljare anser att den svenska skolan inte ger en likvärdig utbildning för alla elever och hela nio av tio uppger att de ökande klyftorna i skolresultaten är ett stort problem för samhället. Tre av...

  • Skrivet augusti 23, 2022
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund vill utreda skolans betygssystem

  Efter en omröstning beslutade Lärarnas Riksförbunds förbundsmöte på måndagen att nuvarande betygssystem i grundskolan och gymnasiet ska utredas. Lärarnas Riksförbund delar bilden av att nuvarande betygssystem, där bland annat betyget F underkänner elever, inte fungerar väl. Dagens betygsystem...

  • Skrivet maj 27, 2022
  • 0
 • Undermålig lärarförsörjning i 15 skolor i Örebro län

  Lärarnas Riksförbund har utifrån Skolverkets senaste statistik sammanställt de grundskolor i respektive kommun i Örebro län som har lägst andel legitimerade lärare. I 15 av Örebro läns grundskolor är mindre än hälften av lärarna legitimerade. Åsa Fahlén,...

  • Skrivet maj 15, 2022
  • 0
 • Lärare och skolledare säger ja till ny organisering

  I dag har resultaten av medlemsomröstningarna i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund blivit klara. Omröstningarna har genomförts digitalt under en knapp månad. De visar att medlemmarna i respektive förbund vill gå vidare med förslaget om en...

  • Skrivet februari 18, 2022
  • 0
 • Medlemsomröstningar i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund

  Förbundsstyrelserna i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund har beslutat att det ska genomföras medlemsomröstningar bland förbundens yrkesaktiva medlemmar i respektive förbund. De ska handla om huruvida förbunden ska gå vidare med planerna på en ny organisering...

  • Skrivet december 18, 2021
  • 0
 • Stärk arbetet med skolans demokratiska uppdrag

  Lärare gör ett bra jobb med skolans demokratiska uppdrag och undervisningen leder till engagerade elever. Men det brister både i likvärdighet och organiseringen ute på skolorna, det visar en ny undersökning av skolans demokratiska uppdrag från Lärarnas...

  • Skrivet september 23, 2021
  • 0
 • Skral skolsatsning i regeringens budget

  Idag presenterade regeringen skolsatsningarna i den kommande budgeten. Det handlar om att styra upp likvärdigheten, nödvändiga förändringar av skolvalet, men också mer undervisningstid för lärarna. – Det är mycket glädjande att delar av Björn Åstrands förslag för...

  • Skrivet september 10, 2021
  • 0
 • Behövs även satsning på analoga läromedel nu

  Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i svenska skolor, men det är också det är viktigt att det inte bara blir satsningar på digitala läromedel. – Det avsätts alldeles för lite pengar på läromedel i...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • En alltmer uppdelad skola

  Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund presenterar idag en rapport som visar att den svenska grundskolan dras alltmer isär, politikernas mantra om att ”alla skolor ska vara bra skolor” har ingen bäring på verkligheten. – Skolors och rektorers...

  • Skrivet juli 6, 2021
  • 0