All posts tagged "Läromedelsföretagen"

 • Fortsatt stora skillnader på läromedelsinköp

  Fortsatt stora skillnader på läromedelsinköp mellan Sveriges skolor. Inköp av läromedel ökar i Sverige, men från en låg nivå och skillnaderna är fortsatt stora. Endast 28 av landets 290 kommuner lägger mer än en procent av skolbudgeten på...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Satsning på läromedel visar på ökade klyftor

  Satsning på läromedel visar på ökade klyftor bland Sveriges kommuner, en ny kartläggning visar på fortsatt stora skillnader mellan Sveriges kommuner vad gäller satsningen på läromedel per elev. Samtidigt som fler kommuner satsar mer på läromedel, blir...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

  Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen, inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. I en...

  • Posted april 12, 2021
  • 0
 • Sverige satsar minst pengar på läromedel i Norden

  Ny statistik från Läromedelsföretagen visar att eleverna i den svenska grundskolan under 2019 fick tillgång till nya läromedel för i genomsnitt 650 kr. Finland, som placerar sig klart före Sverige i Pisa-undersökningen, satsar 1450 kr per elev...

  • Posted mars 5, 2020
  • 0
 • Positivt att regeringen betonar vikten av tillgång till läromedel av hög kvalitet

  Regeringen tillsätter en ny utredning för att se till att läromedel i svensk skola håller hög kvalitet. Branschorganisationen Läromedelsföretagen välkomnar utredningen och kvalitetsgranskning av läromedel. – Vi är positiva till läromedelsutredningen. Kvaliteten och tillgången på läromedel är...

  • Posted december 7, 2019
  • 0