Alla inlägg taggade "Lastbil på tvären"

  • Lastbil på tvären över Riksväg 50

    Lastbil på tvären över RV50 strax söder om Åsbro, Askersunds kommun. Uppdatering: RV50, norrgående körfält, är i nuläget öppet för trafik. Eventuellt kan det behövas stängas av i samband bärgning. Södergående trafik leds in genom Åsbro samhälle...

    • Skrivet april 5, 2021
    • 0