Alla inlägg taggade "Levnadsvanor"

 • Elever i 4 000 klasser får enkät om hälsa och levnadsvanor

  Inom studien Skolbarns hälsovanor börjar nu en enkät att skickas ut till sammanlagt 4 000 klasser i landet. Frågorna ska ge svar på hur 11-, 13- och 15-åringar mår, har det i skolan, deras levnadsvanor och hur...

  • Skrivet oktober 2, 2021
  • 0
 • Levnadsvanor största orsak till hjärtinfarkt

  Över hälften av förekomsten av kranskärlsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp och en tredjedel av förekomsten av stroke i åldrarna 25 till 84 år i Sverige kan kopplas till levnadsvanor, visar en rapport från Institutet för Hälso- och...

  • Skrivet september 11, 2021
  • 0
 • Viktigt att jobba med levnadsvanor hos unga för att skapa en jämlik hälsa

  De niondeklassare som har en funktionsnedsättning eller som oroar sig över familjens ekonomi har ofta sämre levnadsvanor än sina jämnåriga kamrater, det visar den andra rapporten i serien ”Mår alla bra?”. I generella ordalag kan det sägas...

  • Skrivet april 8, 2019
  • 0
 • Handlingsplan ska minska länets hälsoklyftor

  I Sverige och Örebro län har vi en jämförelsevis god hälsa, men den är ojämlikt fördelad till följd av skilda livsvillkor och levnadsvanor. Det vill Region Örebro län råda bot på, och i dag antog regionstyrelsen Handlingsplanen...

  • Skrivet mars 28, 2019
  • 0
 • Kroppshets drabbar nu även gravida

  Socialstyrelsens nya riktlinjer för goda levnadsvanor skriver följande: ”Ohälsosamma matvanor under graviditeten kan utöver samma risker som för vuxna generellt även innebära en risk för kraftig viktuppgång. Det ökar i sin tur risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer. Otillräcklig fysisk...

  • Skrivet november 26, 2018
  • 0
 • Kunskap om levnadsvanor bör stärkas inom läkarutbildningen

  Kunskap om levnadsvanor värderas olika på läkarutbildningarna visar en granskning som genomförts av Svenska Läkaresällskapets kommitté för prevention. Nu vill Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren att kunskapen prioriteras högre av lärosätena – för att rusta blivande läkare för...

  • Skrivet februari 11, 2018
  • 0