Alla inlägg taggade "Lindesbergs kommun"

 • Utskott vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum

  Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum. Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbeta om sitt förslag som bland annat vill skydda kulturmiljöer i centrala Lindesberg. Utskottet för stöd...

  • Skrivet december 12, 2020
  • 0
 • Lindesbergs kommun nu redo att skriva under demokrati-deklarationen

  Demokratidag för ungdomar och utbildningsdag för förtroendevalda om den svenska demokratins historia. Det är de åtaganden som Lindesbergs kommun kommer att anta när de skriver under Deklaration för en stark demokrati, enligt förslag till kommunstyrelsen. Deklarationen för...

  • Skrivet december 10, 2020
  • 0
 • Två personer till sjukhus efter älgolycka

  Två personer har förts till sjukhus efter en älgolycka vid Fageräng i Lindesbergs kommun. En bil kolliderade med en älg varpå älgen studsade över i mötande trafik och hamnade på en mötande bil. Två personer i den...

  • Skrivet december 9, 2020
  • 0
 • ​Studieförbunden i Lindesberg får samma bidrag 2021 som i år

  Tillväxtutskottet har beslutat att Lindesbergs kommun lämnar oförändrat bidrag till studieförbunden som är verksamma i kommunen på totalt 525.000 kr för 2021 med samma fördelning som i år (2020). Tillväxtnämnden ska under 2021 ha en fördjupad dialog...

  • Skrivet december 8, 2020
  • 0
 • Biblioteken minskar bemannade öppettiderna när kulturenheten måste spara

  Bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun kommer att minska under 2021. Huvudbiblioteket i Lindesberg kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka. Det...

  • Skrivet november 25, 2020
  • 0
 • Ansvarsområden för nya tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun

  Tillväxtutskottet (ett utskott till kommunstyrelsen med sju ledamöter och sju ersättare) blir egen nämnd (tillväxtnämnden) med nio ledamöter och nio ersättare från och med 2021 i Lindesbergs kommun. Den nya nämnden får bland annat ansvar för bibliotek,...

  • Skrivet november 16, 2020
  • 0
 • Medborgardialoger – viktiga instrument för den lokala demokratin

  Medborgardialoger kan vara viktiga instrument för den lokala demokratin! Det konstaterar bland annat Lillemor Bodman (M) och John Omoomian (S) som representerar Lindesbergs kommun i Demokratinätverket i Örebro län. Medborgardialoger kan bli ett av de åtagande som...

  • Skrivet oktober 11, 2020
  • 0
 • Svar på frågor om Stripa gruvmiljö

  På senaste kommunfullmäktigemöte i Lindesbergs kommun (28 september) svarade Irja Gustafsson (S) på frågor från Inger Griberg (MP) om nuläge och framtid för Stripa gruvmiljö. “Vi börjar om med diskussioner om Stripas framtid – tanken är att vi...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • ​Kulturmiljöer i Lindesbergs kommun utreds – igen

  Lindesbergs kommun har ett unikt kulturlandskap med flera riksintressen för kulturmiljövården och kulturmiljöer väl värda att framhålla, bevara och levandegöra. Därför kommer kommunen att ta fram ett projektdirektiv för arbetet med kulturmiljöer i kommunen – för tredje...

  • Skrivet september 30, 2020
  • 0
 • Tillväxtutskottet blir egen tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun

  Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun kommer att föreslå att tillväxtutskottet blir tillväxtnämnden från och med 1 januari 2021 och att tillväxtnämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. Tillväxtutskottet ansvarar idag för bland annat kommunala kultur- och fritidsverksamheten,...

  • Skrivet september 17, 2020
  • 0