Alla inlägg taggade "Lindesbergs kommun"

 • Kulturskolan Garnalia har en central roll i kommunens kulturliv”

  På Kulturskolan Garnalia i Lindesberg finns kultur för alla åldrar! Och nu är det dags för en ny termin med inspirerande kurser med hög kvalitet för barn och unga – och i mån av plats även vuxna....

  • Skrivet augusti 27, 2019
  • 0
 • Lindesbergs kommun får fler kommunala servicepunkter

  Fortsatt drift av Ramsbergs Kulturcentrum och Vedevåg Kvarnbacka Livs som kommunala servicepunkter enligt nya avtal. Samtidigt får näringslivsenheten i uppdrag att arbeta vidare med att tillskapa fler nya servicepunkter i Lindesberg, enligt beslut i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Sedan...

  • Skrivet augusti 24, 2019
  • 0
 • Lindesbergs kommun behöver ny arkivlokal

  Ett nytt tag kring arkivfrågan i Lindesbergs kommun måste tas för att undvika skada på arkivhandlingar eller incidenter med personuppgifter. Därför föreslås kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi – som behandlar frågan måndag 19 augusti – att...

  • Skrivet augusti 17, 2019
  • 0
 • Medborgarförslag väcker frågan: Vad är ett samarbetsforum

  Vad är ett samarbetsforum? Ett kulturråd som politiken definierar det som? Ett kultursamtal några timmar om året som tjänstemännen definierar det som? Eller ett rådgivande samarbetsorgan där berörda parter kan träffas för att informera varandra och tillsammans...

  • Skrivet augusti 12, 2019
  • 0
 • Tillväxtförvaltningen säger nej till samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

  Tjänstemännen i tillväxtförvaltningen (förvaltningschef Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster) föreslår politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott att avslå medborgarförslaget om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg. ”Kulturverksamhet är ett av de kommunala grunduppdragen och förvaltningen...

  • Skrivet augusti 12, 2019
  • 0
 • Hitta nytt jobb i Lindesberg med hjälp av en smart portal för arbetssökande

  Lindesberg är centralort i kommunen med samma namn, och huserar i nuläget runt 10 000 invånare. Under hundratals år drevs näringslivet och tillväxten i staden framför allt av järnhanteringen i det omkringliggande Bergslagen. Det lilla Lindesberg hade...

  • Skrivet juni 20, 2019
  • 0
 • Frövifors Pappersbruksmuseum får vänta på bidrag från Lindesbergs kommun

  Tanken var att Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun skulle bevilja Frövifors Pappersbruk bidrag på sitt senaste sammanträde. Men Tillväxtutskottet återremitterar ärendet ”för att få ta del av det ekonomiska underlaget samt få information kring vilka verksamheter som bedrivs”. Därför...

  • Skrivet maj 19, 2019
  • 0
 • Skolor i Lindesbergs kommun får del av Skapande skola-bidrag

  Förskolor samt barns och elevers eget skapande prioriteras när Kulturrådet fördelar totalt 175 miljoner kronor till förskolor och grundskolor för nästa läsår. Lindesbergs kommun får 385.000 kronor, Löa friskola 20.000 kronor och Pilkrogs friskola 20.000 kronor. Alla...

  • Skrivet maj 15, 2019
  • 0
 • Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg inlämnat

  Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg – Kommunalt Kulturråd (KKR) som nytt rådgivande organ – har nu lämnats in av 28 medborgare i Lindesbergs kommun. Före valet fick förslaget om ett...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • Invigning av 39 nya lägenheter till trygghetsboendet Tallen i Frövi

  I maj 2017 tog Riksbyggen och Kooperativa hyresrättsföreningen Tallen i Frövi, Lindesbergs kommun, första spadtaget för 39 nya lägenheter. Den 18 januari är det dags för invigning och under ceremonin deltar bland andra Maria Larsson, landshövding i...

  • Skrivet januari 15, 2019
  • 0