All posts tagged "Lindesjön Runt"

  • Nya planer ska möjliggöra utvecklingsprogram

    Nya planer ska möjliggöra utvecklingsprogram för Lindessjön Runt från 2015, utvecklingsprogrammet för Lindessjön Runt – som togs fram 2015 – ska nu i möjligaste mån förverkligas. Kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi (USS) i Lindesbergs kommun uppdrar till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att ta fram...

    • Posted juni 16, 2022
    • 0