Alla inlägg taggade "Linköpings Universitet"

 • Forskningsfynd utmanar bilden av hur vår hörsel fungerar

  Forskare vid Linköpings universitet har gjort flera upptäckter om hur hårcellerna i innerörat, som omvandlar ljud till nervsignaler till hjärnan, fungerar. Fynden, som presenteras i tidskriften Nature Communications, utmanar den bild av hörselorganets uppbyggnad och funktionsmekanism som...

  • Skrivet maj 13, 2021
  • 0
 • Energiförlustens gåta löst

  Effektiviteten hos solceller kan öka med ett fenomen som kallas singlettfission. Men okända energiförluster i reaktionen har fram till nu stått i vägen. En forskargrupp ledd från Linköpings universitet har lyckats identifiera vad som händer i singlettfission...

  • Skrivet mars 10, 2021
  • 0
 • Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi

  Vår personlighet påverkar de ekonomiska beslut vi tar och hur vi uppfattar vår ekonomiska situation. Det visar en ny avhandling i beteendeekonomi vid Linköpings universitet. Varje dag fattar vi en rad ekonomiska beslut som påverkar vårt välbefinnande...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Möjligt att förutse risken för svåra biverkningar av cancerbehandling

  Risken för allvarlig påverkan på blodstatus och benmärg vid cytostatikabehandling kunde förutsägas med en prediktionsmodell, som utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Forskningen kan bidra till att det på sikt blir möjligt att med genanalys hitta patienterna...

  • Skrivet november 14, 2020
  • 0
 • Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

  Forskare vid Linköpings universitet har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden, som publicerats...

  • Skrivet november 1, 2020
  • 0
 • Tama höns har mindre hjärnor

  I en ny studie har forskare från Linköpings universitet studerat hur det kan ha gått till när det skygga djungelhönset från regnskogen blev till dagens tamhöns. När forskarna under tio generationer avlade på de tamaste djungelhönsen fick...

  • Skrivet augusti 27, 2020
  • 0
 • Högre metanutsläpp från sjöar dagtid

  Flöden av metan från insjöar är lägre nattetid än på dagen, visar mätningar utförda av LiU forskare. Forskargruppen bedömer att de nordliga sjöarnas bidrag till de globala metanutsläppen därmed är 15 procent lägre än man tidigare trott....

  • Skrivet augusti 20, 2020
  • 0
 • Arbetsgivare ratar transpersoner

  Sedan 2017 är könsidentitet och könsuttryck en av de sju diskrimineringsgrunderna i svensk diskrimineringslag. Men, transpersoner, det vill säga personer som identifierar sig med ett annat kön än det de tilldelades vid födseln, uppger ofta att de...

  • Skrivet augusti 16, 2020
  • 0
 • Artificiell intelligens hittar sjukdomsrelaterade gener

  Ett artificiellt neuralt nätverk kan hitta mönster i stora mängder genuttrycksdata och upptäcka grupper av sjukdomsrelaterade gener. Detta enligt en ny studie ledd av forskare vid Linköpings universitet, som publiceras i Nature Communications. Forskarna hoppas att deras...

  • Skrivet februari 16, 2020
  • 0
 • Hjärtsjuka med depression mådde bättre med terapi via nätet

  Det är vanligt att hjärtpatienter drabbas av depression, det kan leda till en ond cirkel där också hjärtsjukdomen kan påverkas negativt och det är därför viktigt att depressionen blir behandlad. – Vår studie visar att terapi via...

  • Skrivet november 17, 2019
  • 0