Alla inlägg taggade "Linköpings Universitet"

 • De bygger artificiella nervceller

  För första gången har forskare visat att en artificiell organisk neuron, en nervcell, kan integreras med en artificiell organisk synaps i en levande växt. Såväl neuronen som synapsen byggs av tryckta organiska elektrokemiska transistorer. En liten elektrisk...

  • Skrivet februari 25, 2022
  • 0
 • Barnens skärmtid ökade under pandemin

  Att barnen lagt mer tid på digitala medier under pandemin behöver nödvändigtvis inte vara dåligt. Vad de gör när de sitter framför skärmen spelar däremot stor roll, och om de har sällskap. Det visar en forskare vid...

  • Skrivet december 19, 2021
  • 0
 • Klassrumsklimatet påverkar förekomsten av mobbning

  Mobbning är mindre vanligt i klasser där elever uppfattar att klasskamraterna undantagslöst tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Det visar en studie...

  • Skrivet december 10, 2021
  • 0
 • Själviskt beteende kan minska med hjälp av information

  ”Orättvist!” Det hör man ofta förlorare av en tävling säga. Men vinnaren klagar sällan. Forskning vid Linköpings universitet har visat att deltagare i konkurrensutsatta situationer, exempelvis en anställningsprocess, accepterar resultaten bättre om de fått information om att...

  • Skrivet september 28, 2021
  • 0
 • Tamhönsens anfader söker kontakt med människor

  Forskare på SLU och Linköpings universitet lade märke till att djungelhönsen i deras försök gick fram och tittade på den forskare som de hade haft kontakt med under tidigare försök, dvs uppvisade ett kontaktsökande beteende. Detta är...

  • Skrivet augusti 2, 2021
  • 0
 • Forskningsfynd utmanar bilden av hur vår hörsel fungerar

  Forskare vid Linköpings universitet har gjort flera upptäckter om hur hårcellerna i innerörat, som omvandlar ljud till nervsignaler till hjärnan, fungerar. Fynden, som presenteras i tidskriften Nature Communications, utmanar den bild av hörselorganets uppbyggnad och funktionsmekanism som...

  • Skrivet maj 13, 2021
  • 0
 • Energiförlustens gåta löst

  Effektiviteten hos solceller kan öka med ett fenomen som kallas singlettfission. Men okända energiförluster i reaktionen har fram till nu stått i vägen. En forskargrupp ledd från Linköpings universitet har lyckats identifiera vad som händer i singlettfission...

  • Skrivet mars 10, 2021
  • 0
 • Människor med självkontroll mår bättre i frågor kring sin ekonomi

  Vår personlighet påverkar de ekonomiska beslut vi tar och hur vi uppfattar vår ekonomiska situation. Det visar en ny avhandling i beteendeekonomi vid Linköpings universitet. Varje dag fattar vi en rad ekonomiska beslut som påverkar vårt välbefinnande...

  • Skrivet november 18, 2020
  • 0
 • Möjligt att förutse risken för svåra biverkningar av cancerbehandling

  Risken för allvarlig påverkan på blodstatus och benmärg vid cytostatikabehandling kunde förutsägas med en prediktionsmodell, som utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Forskningen kan bidra till att det på sikt blir möjligt att med genanalys hitta patienterna...

  • Skrivet november 14, 2020
  • 0
 • Rovdjuren dör ut först när lämpliga livsmiljöer försvinner

  Forskare vid Linköpings universitet har simulerat vad som händer i ekosystem när olika arters livsmiljöer försvinner. När växter och djur förlorar lämpliga livsmiljöer är det rovdjuren högst upp i näringskedjan som dör ut först. Fynden, som publicerats...

  • Skrivet november 1, 2020
  • 0