Alla inlägg taggade "Livmoderhalscancer"

 • Gynekologisk cellprovtagning – en liten insats som kan göra stor skillnad

  Varje år får ungefär 550 personer livmoderhalscancer i Sverige. Möjligheten att överleva är god, men livmoderhalscancer är fortfarande en dödlig sjukdom. De sju regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige samarbetar för att få fler kvinnor att gå på gynekologisk...

  • Skrivet september 1, 2021
  • 0
 • Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer

  I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen...

  • Skrivet september 15, 2020
  • 0
 • Fler överlever livmoderhalscancer genom säkrare metoder och kontroller högre upp i åldern

  Alla kvinnor upp till minst 70 år behöver HPV-testas innan de slutar gå på cellprovskontroller, screening. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro. ”Studien visar också att kvinnor i klimakteriet kan använda självprovtagning hemma. Det är lika säkert...

  • Skrivet maj 18, 2020
  • 0
 • Ta hand om dig – ta ditt cellprov

  Cellprov räddar livmodern. Det är budskapet som Region Örebro län vill förmedla genom en informationssatsning som inleds den 13 maj. Målet är att få fler kvinnor att lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade vilket minskar risken...

  • Skrivet maj 10, 2019
  • 0
 • Region Örebro län vill förebygga livmoderhalscancer

  Den 1 oktober startade Region Örebro län den utökade gynekologiska hälsokontrollen för kvinnor över 59 år. Den nya åldersgränsen i vårdprogrammet innebär att kvinnor lämnar sitt sista cellprov efter 64 års ålder. Det innebär att alla kvinnor...

  • Skrivet november 28, 2017
  • 0
 • Patienter med livmoderhalscancer får mer skräddarsydd behandling

  Forskningsresultat vid Universitetssjukhuset Örebro kan förbättra behandlingen för patienter med livmoderhalscancer. Forskaren Louise Bohr Mordhorst har i sin avhandling tittat på proteiner och proteinets påverkan via signalvägar i cancern. Målet är att hitta ett sätt att göra...

  • Skrivet april 21, 2017
  • 0