All posts tagged "Livsmedelsberadskap"

  • Fortsatt arbete för att bygga upp en livsmedelsberedskap

    Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att fortsätta det arbete som inleddes 2021 för att, inom ramen för det civila försvaret, bygga upp en livsmedelsberedskap – Vi har nu siktet...

    • Posted januari 1, 2023
    • 0