Alla inlägg taggade "Livsmedelsstrategin"

  • Förslag till miljöersättningar för ett grönare och mer hållbart jordbruk

    Jordbruksverket kompletterar nu sitt förslag till regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023 med alternativ för ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes. Vi bedömer att förslagen ger positiva miljöeffekter, främjar livsmedelsstrategins mål och ger möjligheter att införa politiken...

    • Skrivet mars 22, 2021
    • 0