Alla inlägg taggade "LRF"

 • Svenskt lantbruk berett att bli fossiloberoende

  Sveriges lantbruk kan bli fossiloberoende i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu presenteras sex konkreta förslag i en ny statlig utredning. – Vi är positiva, men för att det ska kunna genomföras måste staten...

  • Skrivet juli 29, 2021
  • 0
 • 300 miljarder fler insekter och djur tack vare bönder

  300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och lantbrukarna vill nu öka takten i att återskapa våtmarker. Det hjälper trollsländor,...

  • Skrivet juli 17, 2021
  • 0
 • EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential

  EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte...

  • Skrivet juli 17, 2021
  • 0
 • Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

  En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än...

  • Skrivet mars 26, 2021
  • 0
 • Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

  Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Ny undersökning: Bönderna en fast punkt i pandemin

  I en ny undersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, säger 94 procent av landets konsumenter att det är viktigt att vi har matproducerande bönder i Sverige. Majoriteten tycker också att maten produceras på ett hållbart sätt. I våras...

  • Skrivet november 22, 2020
  • 0
 • Viltet exploderar och hotar livsmedelsproduktionen

  Allt fler lantbrukare drabbas av skördebortfall på grund av viltet. Upp till halva skörden kan gå förlorad. Den erfarenheten har Anders Norlén i Stallarholmen utanför Strängnäs. Man han ger sig inte. Tvärt om satsar han och har...

  • Skrivet maj 9, 2020
  • 0
 • Arbetskraftsbehovet till lantbruket måste snabbt lösas

  35 000 svenskar har hittills permitterats på grund av coronakrisen. Samtidigt är behovet av kompetent personal till vårbruk, skogsplantering och trädgårdsnäring inom lantbruket mycket stort. Regeringens fjärde krispaket stödjer bara till en del lantbruksföretag med akut arbetskraftsbehov....

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • LRF satsar på podd – ”Bonden & jag” bjuder in konsumenter och svenska folket till våra matproducenter

  ”Bonden & jag” bjuder in konsumenter och svenska folket till våra matproducenter. Nu kan du kliva in hos din bonde, även i Coronatider. Genom LRF:s programserie ”Bonden & jag” får du möjlighet att följa våra lantbrukare i vått...

  • Skrivet mars 31, 2020
  • 0
 • Utbildningsplatser som Örebro län behöver

  Öppet brev om utbildningen för Den gröna näringen i Örebro län – Det saknas utbildad arbetskraft till länets framtidsbransch. Landshövding Maria Larsson Regionledningen Örebro kommun och kommuner i Örebro län Behovet av utbildad arbetskraft inom den gröna...

  • Skrivet september 13, 2019
  • 0