All posts tagged "LRF"

 • Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald

  7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. ”Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Allvarligt läge för svensk matproduktion

  Som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina befinner sig Sverige mitt i en europeisk energikris som slår hårt mot den svenska livsmedelsproduktionen. De skenande priserna på el, bränsle och mineralgödsel gör att risken för en minskad...

  • Posted oktober 8, 2022
  • 0
 • Artskyddet måste förändras

  Riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill se en omedelbar förändring av artskyddsdirektivet genom fyra konkreta och omedelbara åtgärder. Något LRF ser positivt på. ”Just nu sitter många skogsägare med långa listor från Skogsstyrelsen med arter som ska dokumenteras...

  • Posted maj 7, 2022
  • 0
 • Övre gräns för viltskador skulle öka livsmedelsproduktionen

  Stora viltskador hindrar utvecklingen av svensk livsmedelsproduktion. LRF har beslutat om en övre gräns på 4 procent på gårdsnivå och 2 procent på nationell nivå. Det skulle öka produktionen av grödor med 200 000 ton per år....

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • 4 av 10 lantbruksföretagare minskar verksamheten på grund av kostnadskrisen

  En ny undersökning från LRF visar att var fjärde lantbruksföretagare redan har dragit ner på sin verksamhet och att 4 av 10 planerar att minska produktionen under året. Anledningen är den kostnadskris som har drabbat svenskt lantbruk...

  • Posted januari 25, 2022
  • 0
 • Svenskt lantbruk berett att bli fossiloberoende

  Sveriges lantbruk kan bli fossiloberoende i den viktiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Nu presenteras sex konkreta förslag i en ny statlig utredning. – Vi är positiva, men för att det ska kunna genomföras måste staten...

  • Posted juli 29, 2021
  • 0
 • 300 miljarder fler insekter och djur tack vare bönder

  300 miljarder fler insekter per år föds i de våtmarker som anlagts av bönder de senaste decennierna. Det är viktigt för den biologiska mångfalden och lantbrukarna vill nu öka takten i att återskapa våtmarker. Det hjälper trollsländor,...

  • Posted juli 17, 2021
  • 0
 • EUs skogsstrategi missar skogens stora klimatpotential

  EUs skogar har många nyttor. Arbetstillfällen, handel, rekreation, miljö, hemvist för människor samt flora och fauna. Besvikelsen bland svenska skogsägare är stor eftersom EUs idag presenterade skogsstrategi saknar ett balanserat synsätt. – Fokus är tyvärr att inte...

  • Posted juli 17, 2021
  • 0
 • Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

  En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än...

  • Posted mars 26, 2021
  • 0
 • Regeringen skapar rättvisa regler för livsmedelsinköp

  Regeringen vill säkra att svenska livsmedelsproducenter inte längre ska kunna utnyttjas av de dominerande livsmedelskedjorna i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att förhindra dagens oetiska affärsmetoder i livsmedelskedjan. – Det är ett stort steg i rätt...

  • Posted februari 26, 2021
  • 0