All posts tagged "LSS"

 • Många är nöjda inom LSS, men vi önskar fler svar

  I Kumla kommun finns idag närmare 240 medborgare som har rätt till stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I en enkätundersökning, som gjordes under 2019, kan vi se att många...

  • Posted januari 15, 2020
  • 0
 • Designstudenter inreder ett av Sveriges mest anpassade boenden

  I Kumla byggs nu Stenebrunn, som är ett serviceboende inom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Det ska bli ett av Sveriges mest anpassade serviceboende, utifrån den forskning som finns inom området. Samarbetet mellan...

  • Posted augusti 24, 2019
  • 0
 • Otillräcklig lagändring för att säkra personlig assistans

  Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag att förtydliga att andning och sondmatning ska betraktas som grundläggande behov vid bedömningen av rätten till assistansersättning, enligt LSS.  ”Vi har dock ett viktigt tillägg”, säger Elisabeth Wallenius. ”För att...

  • Posted april 20, 2019
  • 0
 • Siffror visar att allt fler barn får boende för barn istället för personlig assistans

  Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när vi såg detta börja hända. Och sedan dess har forskare bekräftat vår bild. Nu syns det...

  • Posted mars 20, 2019
  • 0
 • Lagändring ett steg mot återställande av LSS

  Det är glädjande att regeringen nu beslutar om en lagändring i LSS som innebär att andning och sondmatning nu återigen räknas som grundläggande behov. ”Lagändringen är ett viktigt steg mot återställandet av LSS”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande...

  • Posted februari 24, 2019
  • 0
 • Privat LSS i Örebro bättre än kommunal

  Privat driven daglig verksamhet och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning i Örebro län håller hög kvalitet, det visar Socialstyrelsens undersökning om kvalitet i verksamheten. De privat drivna verksamheterna hävdar sig bättre i 19 av...

  • Posted juli 25, 2018
  • 0
 • Uttalande av Riksförbundet FUB: Sämre LSS-stöd för barn med nytt förslag

  Redan när direktiven för den pågående Översynen av LSS och assistansersättningen blev kända konstaterade FUB och den samlade funktionsrättsrörelsen att de stred mot Funktionsrättskonventionen. Efter det att utredningens förslag kring personlig assistans blev kända i slutet av...

  • Posted februari 27, 2018
  • 0
 • Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

  Under eftermiddagen i måndags meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen planerar en lagändring av LSS. En ändring som ska träda i kraft under våren. ”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring”, kommenterar...

  • Posted november 12, 2017
  • 0
 • Låt den enskilde definiera sitt eget liv

  I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och att man bör utreda om vissa centrala begrepp därför behöver definieras tydligare i lagen. Det handlar exempelvis om rätten till jämlika levnadsvillkor, full delaktighet och att kunna leva som...

  • Posted februari 26, 2017
  • 0
 • Regeringen tar flera bra initiativ, men situationen kräver nödstopp

  Handikappförbunden har länge flaggat för att hanteringen av LSS och den personliga assistansen visar en farlig utveckling. Det är därför glädjande att regeringen idag gav besked om flera steg i rätt riktning med förtydligande av regleringsbrevet till Försäkringskassan...

  • Posted december 22, 2016
  • 0