Alla inlägg taggade "Lyra"

 • Nu börjar vi bygga Lyra, Örebros nya vattenreservoar

  Onsdag 4 mars togs det första spadtaget för Örebros nya vattenreservoar Lyra. Lyra efterträder det klassiska riktmärket Svampen i Örebro och kommer att förse örebroarna med vatten i framtiden. På uppdrag av Örebro kommun kommer NCC Sverige...

  • Skrivet mars 5, 2020
  • 0
 • ​Nu börjar bygget av Lyra, Örebros nya vattenreservoar

  Onsdag 4 Mars 2020 tas det första spadtaget för Örebros nya vattenreservoar Lyra, Lyra byggs i de södra delarna av staden och kommer att stå klar hösten 2022. Uppdraget att bygga Lyra har gått till NCC Sverige...

  • Skrivet mars 3, 2020
  • 0
 • Nytt beslut om vem som kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra

  Det blir NCC Sverige AB som får i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar, Lyra, enligt ett nytt tilldelningsbeslut. Det tidigare beslutet i höstas drogs tillbaka, efter att en av anbudsgivarna lämnade in en överklagan. – Efter...

  • Skrivet februari 12, 2020
  • 0
 • Örebro kommun drar tillbaka tilldelningsbeslutet om bygget av Lyra, Örebros nya vattenreservoar

  Tidigare i höst beslutade Örebro kommun att NCC Sverige AB skulle få uppdraget att bygga den nya vattenreservoaren Lyra. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten av Skanska Sverige AB, och idag har Örebro kommun lämnat in sitt svar på...

  • Skrivet november 6, 2019
  • 0
 • NCC Sverige AB kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar

  Nu är upphandlingen av Örebro kommuns nya vattenreservoar Lyra klar, efter beslut i Tekniska nämnden den 2 oktober. Företaget NCC Sverige AB kommer alltså att få i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra, efter ett tilldelningsbeslut...

  • Skrivet oktober 2, 2019
  • 0
 • Upphandling pågår av Örebros nya vattenreservoar Lyra

  Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbörjas arbetet med att gå genom de anbud som kommit in och besluta vilket anbud som är mest...

  • Skrivet augusti 16, 2019
  • 0
 • Vi avbryter upphandlingen av ny vattenreservoar

  Vattentornet Svampen, som har tjänat örebroarna i över 50 år, behöver en efterträdare, och därför kommer vi att bygga en ny vattenreservoar i södra delen av staden. Under 2018 påbörjade vi en upphandling för den nya vattenreservoaren...

  • Skrivet januari 8, 2019
  • 0
 • Lokalt – WSP är generalkonsult för nya vattentornet i Örebro

  Tekniska förvaltningen i Örebro kommun har gett WSP uppdraget att som generalkonsult ansvara för anläggningsprojekteringen av stadens nya vattenreservoar, bygget kommer att påbörjas under 2017. – Vårt ansvar omfattar mark, geo, byggkonstruktion, projektledning, VA, rör och el,...

  • Skrivet december 6, 2016
  • 0