All posts tagged "Magbesvär"

 • Magbesvär vanligaste sommarplågan bland hundar

  Grillmiddagar och strandpicknickar kan få tråkiga slut för hundar. Majskolvar, grillpinnar och ben är några av de saker som kan leda till livshotande skador. Enligt försäkringsbolaget If är just mag- och tarmproblem bland hundar den vanligaste orsaken...

  • Posted juli 19, 2022
  • 0
 • Magproblem oroar svenskarna vid intimitet och resor

  Fyra av tio svenskar har problem med magen varje månad och var femte upplever att magbesvären styr eller hindrar dem i vardagen. Mest oro skapar magbesvären när det är långt till en toalett, i samband med resor...

  • Posted augusti 12, 2019
  • 0
 • Varannan svensk upplever problem med magen

  Avkoppling och återhämtning under semestern är något som många ser fram emot. Kanske blir det en resa till solen i sommar? Hälsobarometern 2019 visar att varannan svensk någon gång upplevt magproblem under en semesterresa. Något som kan...

  • Posted juli 22, 2019
  • 0
 • Ny studie ska klarlägga samband mellan diabetesbehandling och magbesvär

  En del personer som medicinerar mot typ 2-diabetes drabbas av magbesvär. Nu ska en ny svensk studie undersöka om magproblemen orsakas av en rubbad balans i tarmfloran. Förhoppningen är att det på sikt kan leda till en...

  • Posted april 3, 2019
  • 0
 • Ny forskningsrapport om unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor visar på kunskapsluckor

  Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende. Allt mer forskning tyder på att detta beror på gruppens större utsatthet för olika stressfaktorer. En ny forskningsrapport från Forte visar att det behövs...

  • Posted november 26, 2018
  • 0
 • Forskning om patientens mående efter galloperation

  Hur mår patienter som har genomgått en galloperation? Forskning inom Region Örebro län har i en studie tittat på patientens livskvalitet relaterad till magbesvär efter en galloperation. Studien visar att risken för sämre livskvalitet efter galloperation var...

  • Posted november 2, 2017
  • 0