Alla inlägg taggade "Mäklarsamfundet"

 • Krafttag mot penningtvätt med nytt stöd för fastighetsmäklarföretag

  Som en följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag skyldigheter att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Att säkerställa lagenlig kvalitet i åtgärderna är komplicerat och kan kräva mycket tid och stora resurser. För att hjälpa fastighetsmäklarföretagen...

  • Skrivet december 14, 2021
  • 0
 • Så kan trösklarna till småhusmarknaden sänkas

  Små förändringar i kreditrestriktionerna skulle, enligt ny rapport från Mäklarsamfundet, drastiskt förbättra möjligheten att flytta till småhus i storstads- och tillväxtregioner. I en ny rapport utreder vi orsakerna till de höga trösklarna in på marknaden och hur...

  • Skrivet oktober 26, 2021
  • 0
 • Trögrörlig villamarknad hinder för barnfamiljer

  Mäklarsamfundet har undersökt hur stor andel av de villor som såldes 1990 som har återförsålts under åren 1990 till och med 2020. Analysen visar att 64 procent av villorna har återförsålts under perioden och att den genomsnittliga...

  • Skrivet augusti 23, 2021
  • 0
 • Lugnare villamarknad under tredje kvartalet

  Mäklarsamfundets medlemmar tror att villamarknaden går in i en lugnare fas under juli till och med september. 39 procent av fastighetsmäklarna tror på stigande småhuspriser under kvartalet och 49 procent tror att efterfrågan ökar. Det är 26...

  • Skrivet juli 3, 2021
  • 0
 • Ny undersökning – Var kan samhällsbärarna köpa bostad

  Stigande bostadspriser i kombination med fler och tuffare kreditrestriktioner gör det allt svårare för vanliga löntagare i flera delar av landet att köpa en bostad. Mäklarsamfundet har undersökt möjligheterna för löntagare i samhällsbärande yrken att lånefinansiera ett...

  • Skrivet mars 8, 2021
  • 0
 • Fastighetsbranschen i siffror

  Över 90 procent av alla bostadsaffärer i Sverige sköts av en fastighetsmäklare. Men, hur fördelar sig egentligen affärerna och vad tjänar en fastighetsmäklare? Vilka skillnader i löneform och inkomst finns med avseende på ålder, erfarenhet och kön...

  • Skrivet januari 1, 2021
  • 0
 • Hundratusentals fler villor när äldre flyttar mer

  Äldre bor i högst utsträckning i småhus. De bor ofta stort och en stor del av de äldre seniorerna har höga boendekostnader. Om den här gruppen skulle flytta mer som de själva uppger att de önskar så...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • Mäklarna spår starkt kvartal för bostäder

  Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark och uppåtgående bostadsmarknad under årets sista kvartal. 46 procent tror att villapriserna kommer stiga och 55 procent tror på ökad efterfrågan. Drygt en fjärdedel tror att priserna stiger också på...

  • Skrivet oktober 3, 2020
  • 0
 • Stor ovisshet om bostadsmarknaden

  Det råder stor ovisshet om utvecklingen på bostadsmarknaden de kommande månaderna bland landets mäklare, visar nya siffror från Mäklarsamfundet. – Vissa mäklare tror på högre priser, andra på lägre. Det finns ingen entydig bild av vart vi...

  • Skrivet juni 28, 2020
  • 0
 • Mäklarsamfundet välkomnar besked om slopad uppskovsränta

  Mäklarsamfundet ser positivt på beskedet att regeringen och samarbetspartierna vill slopa den uppskovsränta som idag betalas på uppskjuten reavinstbeskattning av bostadsförsäljningar. – Det här är helt rätt, det bidrar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger Björn Wellhagen,...

  • Skrivet maj 29, 2020
  • 0