Alla inlägg taggade "Mälardalsrådet"

 • Bryt bristen på samhällsbyggare genom järnvägscollege

  Utan samhällsbyggare stannar Sverige. Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste bli bättre och knytas till arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen, där många reser till jobb och studier. De nio regionerna i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning har länge arbetat för...

  • Skrivet april 7, 2022
  • 0
 • Sju regioner står bakom Ostlänken

  Ostlänken är en förutsättning för en utvecklad regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarregionen och nu sluter grannregionerna i Mälardalen upp bakom järnvägssatsningen. Att tidsplanen hålls och att Ostlänken finansieras fullt ut är två av de krav som Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ställer...

  • Skrivet mars 23, 2022
  • 0
 • Sju regioner svarar EU om framtidens transporter

  Den Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag till ramverk för framtidens transporter i EU. För att slå vakt om bland annat Ostlänken, Tvärförbindelse Södertörn och de viktiga noderna Stockholm och Hallsberg har de sju regionerna i Mälardalsrådets...

  • Skrivet februari 8, 2022
  • 0
 • Brist på kompetens slår mot transportplanen

  Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller flera förslag...

  • Skrivet december 16, 2021
  • 0
 • Bristande infrastruktur hindrar grön nystart

  Den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar regionernas gröna nystart efter pandemin. Tillsammans investeras över 16 miljarder kronor i tåg för den storregionala kollektivtrafiken, men utan fungerande spår kommer inte pendlarna välja tåget. Nu måste staten vara tydlig...

  • Skrivet november 17, 2021
  • 0
 • Satsningar på pendlare och godstransporter ger 6 miljarder

  Kan staten säga nej till 6 miljarder kronor i ökad nytta för pendlare och företag i Örebro län? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor...

  • Skrivet juli 7, 2021
  • 0
 • Skakig resa väntar

  800 miljarder kronor till spår och vägar i landet 2022-2033. Den 22 juni tog riksdagen beslut om Infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna för satsningar på transportinfrastrukturen kommande år. Mälardalsrådet ser positivt på ökade investeringar i infrastrukturen. Nu...

  • Skrivet juni 22, 2021
  • 0
 • Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen måste stärkas

  Efterfrågan på högskoleutbildade är stark, men Stockholm-Mälarregionen hinner inte hålla utbildningstakten. Samtidigt är flera grupper underrepresenterade inom högre utbildning. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Stockholm-Mälarregionen har en större efterfrågan på högutbildad arbetskraft än vad den...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Utan samhällsbyggare stannar trafiken

  Bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i hela Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets arbete för en förbättrad kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, samarbetar åtta regioner för att riksdag och regering ska svara upp mot utmaningarna. De åtta regionerna vill se fler...

  • Skrivet maj 19, 2021
  • 0
 • Satsa på effektivitet och klimatet

  Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och importberoende område...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0