All posts tagged "Mälardalsrådet"

 • Robusthet och stabilitet behövs för framtidens transportsystem

  Regeringen har påbörjat arbetet med översynen av framtidens transporter, i ett första steg samlar Trafikverket underlag om synen på transporter fram till 2037. Förslaget ska presenteras i januari 2024, men redan nu lämnar de sju regionerna i...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Kollektivtrafiken måste ges plats på spåren

  Pendlarna måste kunna lita på pendel- och regionaltågen när reglerna för järnvägen görs om i Sverige och EU. Med både ökad gods- och passagerartrafik behövs långsiktighet, flexibilitet och förståelse för kollektivtrafikens behov i planeringen för järnvägen. Det...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Sju regioner redo för ny transportplan

  Regeringen har inlett arbetet med att uppdatera framtidens infrastruktur. I ett första steg har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastrukturen fram till 2037. De sju regionerna i...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Regeringens beslut en seger för pendlarna i Stockholm-Mälarregionen

  Regeringen har fattat beslut om byggstart för flera viktiga infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Investeringarna välkomnas av Mälardalsrådet, som samlar regioner och kommuner. Sträckorna som nu får bättre kapacitet är bland de mest trafikerade i landet. – Fler och...

  • Posted mars 11, 2023
  • 0
 • Sju regioner är överens om Arlanda

  Arlandas utveckling är avgörande för hela Sverige och särskilt viktig för huvudstadsregionen Stockholm-Mälarregionen. Idag har sju regioner i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete lämnat in ett gemensamt svar på utredningen ”Arlanda flygplats – en plan för framtiden”. Ett av kraven är...

  • Posted oktober 31, 2022
  • 0
 • Bryt bristen på samhällsbyggare genom järnvägscollege

  Utan samhällsbyggare stannar Sverige. Kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen måste bli bättre och knytas till arbetsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen, där många reser till jobb och studier. De nio regionerna i Mälardalsrådets storregionala samarbete En Bättre Matchning har länge arbetat för...

  • Posted april 7, 2022
  • 0
 • Sju regioner står bakom Ostlänken

  Ostlänken är en förutsättning för en utvecklad regionaltågstrafik i Stockholm-Mälarregionen och nu sluter grannregionerna i Mälardalen upp bakom järnvägssatsningen. Att tidsplanen hålls och att Ostlänken finansieras fullt ut är två av de krav som Mälardalsrådets infrastruktursamarbete ställer...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Sju regioner svarar EU om framtidens transporter

  Den Europeiska kommissionen har presenterat sitt förslag till ramverk för framtidens transporter i EU. För att slå vakt om bland annat Ostlänken, Tvärförbindelse Södertörn och de viktiga noderna Stockholm och Hallsberg har de sju regionerna i Mälardalsrådets...

  • Posted februari 8, 2022
  • 0
 • Brist på kompetens slår mot transportplanen

  Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller flera förslag...

  • Posted december 16, 2021
  • 0
 • Bristande infrastruktur hindrar grön nystart

  Den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar regionernas gröna nystart efter pandemin. Tillsammans investeras över 16 miljarder kronor i tåg för den storregionala kollektivtrafiken, men utan fungerande spår kommer inte pendlarna välja tåget. Nu måste staten vara tydlig...

  • Posted november 17, 2021
  • 0