Alla inlägg taggade "Mälardalsrådet"

 • Bristande infrastruktur hindrar grön nystart

  Den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar regionernas gröna nystart efter pandemin. Tillsammans investeras över 16 miljarder kronor i tåg för den storregionala kollektivtrafiken, men utan fungerande spår kommer inte pendlarna välja tåget. Nu måste staten vara tydlig...

  • Skrivet november 17, 2021
  • 0
 • Satsningar på pendlare och godstransporter ger 6 miljarder

  Kan staten säga nej till 6 miljarder kronor i ökad nytta för pendlare och företag i Örebro län? En ny rapport från Mälardalsrådet visar varför satsningar måste göras på den eftersatta infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, där det bor...

  • Skrivet juli 7, 2021
  • 0
 • Skakig resa väntar

  800 miljarder kronor till spår och vägar i landet 2022-2033. Den 22 juni tog riksdagen beslut om Infrastrukturpropositionen med de ekonomiska ramarna för satsningar på transportinfrastrukturen kommande år. Mälardalsrådet ser positivt på ökade investeringar i infrastrukturen. Nu...

  • Skrivet juni 22, 2021
  • 0
 • Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen måste stärkas

  Efterfrågan på högskoleutbildade är stark, men Stockholm-Mälarregionen hinner inte hålla utbildningstakten. Samtidigt är flera grupper underrepresenterade inom högre utbildning. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet. Stockholm-Mälarregionen har en större efterfrågan på högutbildad arbetskraft än vad den...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Utan samhällsbyggare stannar trafiken

  Bristen på samhällsbyggare drabbar infrastrukturprojekt i hela Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådets arbete för en förbättrad kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, samarbetar åtta regioner för att riksdag och regering ska svara upp mot utmaningarna. De åtta regionerna vill se fler...

  • Skrivet maj 19, 2021
  • 0
 • Satsa på effektivitet och klimatet

  Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och importberoende område...

  • Skrivet maj 4, 2021
  • 0
 • Lagt kort ligger för framtidens infrastruktur

  Prioritera att laga trasiga spår och vägar, avsätt mer pengar till infrastrukturen, håll kvar vid tidsramarna och respektera ingångna avtal om bland annat Fyrspåret och Ostlänken. Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har varit tydliga i sina svar till...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Kvinnors arbetspendling ökar, men män pendlar mer och längre

  Kvinnors arbetspendling har ökat betydligt under de senaste decennierna. Fortfarande pendlar män mer och längre, men den största procentuella ökningen 1990-2018 står kvinnorna för. Det visar ny statistik från Mälardalsrådet som presenteras på Internationella kvinnodagen. Sedan 1990...

  • Skrivet mars 8, 2021
  • 0
 • Rekordstor arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen

  En vanlig arbetsdag reser 750 000 pendlare över en eller fler kommungränser i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Just nu begränsar Coronapandemin resandet, men i det långa perspektivet har arbetspendlingen ökat väsentligt sedan 2014. Det visar...

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Bättre leveranser med godstransportråd

  Böcker och kläder, stål och trävaror. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen, nu samlas politik, akademi och företag i ett nytt godstransportråd för att förbättra transporterna och öka hållbarheten. Bakom godstransportrådet står Trafikverket och...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0