Alla inlägg taggade "Mälardalsrådet"

 • Pendlarna måste prioriteras

  Resandet i Stockholm-Mälarregionen ökar snabbare än tidigare beräknat och det är regionaltrafiken som står för den största resandeökningen i tågsystemet. Nu förbereder regeringen en ny plan för Sveriges infrastruktur. För att förbättra kollektivtrafiken presenterar Mälardalsrådets En Bättre...

  • Skrivet juli 6, 2020
  • 0
 • Sju län svarar EU om gods på järnväg

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om EU:s järnvägsnät för godstransporter. Regionerna delar Kommissionens ambition om att främja godstransporter på järnväg och att nätet måste följa förlängningen av...

  • Skrivet februari 3, 2020
  • 0
 • Så stärker vi innovationsförmågan i Stockholm-Mälarregionen

  För att möta samhällets behov och utmaningar behövs en stärkt innovationsförmåga i offentlig sektor. Mälardalsrådet presenterar en ny rapport om ledarskapets centrala betydelse för kommuners och regioners innovationsarbete. Rapporten ”Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga” belyser hur offentlig...

  • Skrivet november 5, 2019
  • 0
 • Starkt stöd bakom Arlanda

  60 politiker samlades på Arlanda flygplats för att diskutera flygplatsens fortsatta utveckling och prioriteringarna för transportsystemet. Över 26 miljoner resenärer passerar flygplatsen varje år. Att upprätthålla goda transporter till och från Arlanda är centralt i transportsystemet och...

  • Skrivet september 12, 2019
  • 0
 • Kristoffer Tamsons (M) vald till ny ordförande för Mälardalsrådet

  Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, har valts till ny ordförande för Mälardalsrådet. Valet gjordes på Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget i Örebro den 10 maj. – Att bli vald till ordförande för Mälardalsrådet känns inte bara...

  • Skrivet maj 10, 2019
  • 0
 • 350 politiker samlas i Örebro

  Det politiska klimatet blir allt mer polariserat. Samtidigt behöver vi politiskt ledarskap och samarbete för att möta de globala trenderna. Under Mälartinget i Örebro den 9-10 maj samlas över 350 politiker över block-, kommun- och länsgränserna för...

  • Skrivet maj 8, 2019
  • 0
 • Kristoffer Tamsons (M) föreslås som ny ordförande för Mälardalsrådet

  Trafikregionrådet i Stockholm och SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) föreslås bli ny ordförande för Mälardalsrådet. Valet av ordförande görs under Mälardalsrådets årskonferens Mälartinget, som arrangeras den 9-10 maj. – Det känns hedrande att föreslås som ordförande för...

  • Skrivet april 26, 2019
  • 0
 • Mälardalsrådet svarar EU om infrastruktursatsningar

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och...

  • Skrivet februari 16, 2019
  • 0
 • Svarar EU om infrastruktursatsningar

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). Ökade projektmedel och en förlängning av den europeiska transportkorridoren från Stockholm och Örebro och vidare...

  • Skrivet februari 14, 2019
  • 0
 • Sju län svarar EU om infrastruktursatsningar

  De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T). En förlängning av den europeiska transportkorridoren med omfattning av samtliga sju län, ökade projektmedel och...

  • Skrivet februari 13, 2019
  • 0