All posts tagged "Malmö universitet"

 • Fake news symptom på större problem

  Varför har fake news blivit så politiserat och vad säger det om vårt samhälles och journalistikens framtid? Demokratin är i kris och strider om innebörden av ”falska” och ”riktiga” nyheter har blivit centrala i denna, menar forskaren...

  • Posted maj 23, 2023
  • 0
 • Utrikesfödda ensamstående mammor är försummade i Sverige

  Enligt en rapport från Rädda Barnen är asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation särskilt utsatt i Sverige, rapporten är författad av Tove Samzelius, forskare vid Malmö universitet. ”Min förhoppning är att den här gruppen medvetandegörs, inte minst...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Så påverkades ungas försörjning av pandemin

  Pandemin slog hårdast mot de redan utsatta, det visar en ny Muvah-rapport som undersökt ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor. Muvah-rapporten har följt två kullar ungdomar och bygger på data från SCB från 2008 fram till det första pandemiåret...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Mänskliga faktorn viktig i maskininlärning

  Maskininlärning bortser normalt från den mänskliga faktorn. Men den bör hållas i åtanke, visar ny forskning vid Malmö universitet. – Man kan lätt fastna i att optimera algoritmer och parametrar, men vi får inte tappa kopplingen att...

  • Posted juli 26, 2022
  • 0
 • Alternativa metoder för att upptäcka hudcancer

  En tidig diagnos är avgörande för att kunna behandla hudcancer innan den sprider sig. Men finns det enklare metoder som inte kräver att man tar ett traditionellt vävnadsprov? Doktorander från Malmö universitet har testat och utforskat olika...

  • Posted maj 8, 2022
  • 0
 • Propagandan har inget med ryssarnas bild av Astrid Lindgren att göra

  De ryska affischer som porträtterar kända svenskar som nazister har skapat stor uppmärksamhet i Sverige. Bland ryssar är många av hennes karaktärer älskade – och det kommer inte att förändras, tror Lisa Källström som forskat om Pippi...

  • Posted maj 7, 2022
  • 0
 • Mobilapp mäter trygghet i vardagen

  Genom att låta studenter dagligen svara på frågor i en mobilapp har forskare mätt graden av trygghet bland unga i Malmö. ”Genom mobilen kan vi komma riktigt nära människors vardagsliv och få djupare kunskap om de mest...

  • Posted juni 16, 2021
  • 0
 • Nya vanor förklarar minskad brottslighet bland unga

  Ungdomsbrottsligheten har stadigt minskat de två senaste decennierna. Att unga förändrat sina aktivitetsvanor är den faktor som har starkast samband med utvecklingen, visar en unik studie av forskare vid Malmö universitet och Max Planck-institutet i Tyskland. Sedan...

  • Posted juni 7, 2021
  • 0
 • Halloumiskam typiskt svenskt

  Känner du skam när du lägger en halloumi på grillen? Liksom flygskam och klädskam är också ”halloumiskam” ett ursvenskt begrepp. – Det är något svenskt över skammen, säger Kristofer Hansson, etnolog vid Malmö universitet. Sommaren 2019 blåste...

  • Posted juni 2, 2021
  • 0
 • Ojämlik svensk coronastrategi kan leda till ökad segregation i Sverige

  Den svenska coronastrategin gör att grupper drabbas ojämlikt av pandemin. ”En nedstängning eller eventuellt hårdare restriktioner hade kunnat ge bättre möjligheter för olika yrkesgrupper att isolera sig. Inkomstskillnader ska inte avgöra tillgång till god hälsa”, säger statsvetaren...

  • Posted mars 24, 2021
  • 0