All posts tagged "Människor"

 • Ökad oro för IT-attacker

  Ökad oro för att IT-attacker ska lamslå kritisk infrastruktur och skada människor. Antalet IT-attacker ökar exponentiellt år för år, med allt allvarligare konsekvenser. Detta har i sin tur lett till en ökad oro för att attackerna snart kan...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Ny studie om magbakterie kan stärka immunförsvaret

  Ny studie om magbakterie kan stärka immunförsvaret hos människor med Parkinson, Örebroforskare ska undersöka om en bakterie kan stärka tarmens immunförsvar hos patienter med Parkinson – och vilka patienter som kan vara mottagliga för behandling. Projektet har fått...

  • Posted september 24, 2022
  • 0
 • Kan förse en miljard människor med mat

  Samtidigt som miljontals människor runt om i världen står inför hotet om svält och undernäring, binder produktionen av foder till boskap och fiskodlingar upp naturresurser som annars skulle kunna användas för att producera mat åt människor. Ny...

  • Posted september 21, 2022
  • 0
 • 150-200 människor spås försvinna i sommar

  I sommar kommer Missing People att få mellan 150 och 200 ärenden om försvunna personer runt om i Sverige. – Nu väntar tyvärr den värsta tiden på året med en speciell topp i slutet av sommaren, säger Christina...

  • Posted juni 20, 2022
  • 0
 • Forskning om hur damm påverkar människors hälsa får 3,5 miljoner

  Hur påverkar damm, kvarts och andra partiklar människors hälsa? Det ska Örebroforskaren Alexander Hedbrant undersöka i en ny studie som fått 3,5 miljoner från Afa Försäkring. Kunskapen behövs för att sätta rätt gränsvärden och förbättra arbetsmiljön i...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Så kan robotar vinna människors tillit

  Vi litar på en robot när vi spelar spel, men känner oss inte lika trygga om den ska hjälp oss med medicinering. En ny avhandling i datavetenskap vid Örebro universitet visar att förtroende, förutsägbarhet och känsla av...

  • Posted maj 14, 2022
  • 0
 • Kultursatsning för att stödja människor på flykt

  En kultursatsning på 500 000 kronor ska ge stöd åt människor som är på flykt från krig, det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd vid dagens sammanträde. Örebro län tar emot barn och vuxna som är på flykt...

  • Posted maj 5, 2022
  • 0
 • Så minskar vi risken för nya smittor mellan djur och människor

  Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har granskat svensk djurhållning utifrån risken för att nya allvarliga smittor mellan djur och människa kan uppkomma och få omfattande spridning. Bedömningen är att det är mycket låg risk för att...

  • Posted mars 1, 2022
  • 0
 • Breddad rekrytering – en satsning på människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

  Kommunstyrelsen har avsatt medel för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet till ett anpassat arbete, projektet som kallas Breddad rekrytering riktas till personer med funktionsvariationer samt äldre med mycket svag förankring på arbetsmarknaden....

  • Posted februari 9, 2022
  • 0
 • Ny webbplats om gårdar och människor i Spannarboda

  Webbplatsen Nya Spannarboda gårdar är klar, meddelar Anders Andersson som började med den första nätbaserade versionen av Spannarboda gårdar 2011. Webbplatsen berättar mer eller mindre ingående med text och bild om gårdar och människor i Spannarboda från...

  • Posted februari 2, 2022
  • 0