All posts tagged "Mark- och miljödomstolen"

 • Mark- och miljööverdomstolen tillåter rivning av Järle damm

  Efter en lång och utdragen rättslig process som började redan 2016, har mark- och miljööverdomstolen fattat beslutet att tillåta rivningen av Järle damm. Nora kommun, föreningar och boende har sedan start arbetat för att bevara den unika...

  • Posted juni 14, 2023
  • 0
 • Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun rätt om detaljplanen för Christinelund

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antog under hösten 2019 ett förslag till detaljplan för Christinelundområdet i Nora kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som nu går på samhällsbyggnadsnämndens linje. Marken vid Älvestorp 4:1 som är föremål för planläggning Omfattas...

  • Posted juni 16, 2021
  • 0
 • Även sakägarna har överklagat domen

  Elva sakägare (grannar) med Jerle Stadsförening som biträdande har nu formellt överklagat domen i Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket tillstånd att riva ut Järle kvarndamm. Genom ekonomiskt stöd från över 250 bidragsgivare har föreningen möjlighet att...

  • Posted maj 9, 2021
  • 0
 • Domen om dammen i Järle överklagas

  Örebro läns hembygdsförbund och Hembygdsföreningen Noraskog söker prövningstillstånd för att få överklaga Mark- och miljödomstolens tillstånd till att riva ut Järlefallsdammen. ”Dammens vara eller icke varande behöver sättas in i ett större sammanhang där fler perspektiv tas...

  • Posted maj 8, 2021
  • 0
 • Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd

  Örebro läns museum överklagar Mark- och miljödomstolens tillstånd till utrivning av Järlefallsdammen i Nora kommun. I mars kom domen från Mark- och miljödomstolen som ger Naturvårdsverket rätt att riva dammen i Järle. Ärendet är överklagat till Mark-och...

  • Posted maj 7, 2021
  • 0
 • Ljusmanifestationen för Järle kvarn hålls 10 december – utan domstol

  Ljusmanifestationen vid Järle kvarn – i protest mot Naturvårdverkets planer och för bevarande av kvarndammen – som skulle ha hållits 24 november kommer att hållas torsdag 10 december från kl 14:00 istället. Anledningen är att domstolsförhandlingen som...

  • Posted december 3, 2020
  • 0
 • Utrivningar vid Järle kvarndamm skulle orsaka skada på riksintresset

  En utrivning av Järle Kvarndamm i Nora kommun skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att...

  • Posted augusti 20, 2020
  • 0