All posts tagged "Mäta"

 • Så hjälper du fåglarna i kylan

  Att hjälpa och mata våra fåglar under vintern är ett stort intresse hos många, fett och frön ger energi som är viktigt för att fåglarna ska hålla värmen. WWF delar med sig av sina bästa tips, och...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en konceptuell metod som kan användas för att bedöma en skogsägares påverkan på biologisk mångfald utifrån det skogsbruk som bedrivs. Metoden gör det möjligt att...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • Drönare används för att effektivt skapa bättre kartor och planritningar

  Vi börjar använda drönare för att på ett effektivt och säkert sätt kartlägga Örebro kommuns geografiska område, mäta, skapa kartor och modeller. Flygning med drönare är ett komplement till ordinarie mätmetoder på marknivå. – Med hjälp av...

  • Posted september 24, 2019
  • 0