Alla inlägg taggade "Mätning"

 • Stora miljövinster när radar mäter fukt i flis

  I samarbete med Högskolan i Gävle har Radarbolaget utvecklat en metod att snabbt och tillförlitligt mäta fukthalten hos träflis. – Ett genombrott för radarforskning som innebär stora energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser, säger Daniel Rönnow, professor...

  • Skrivet september 5, 2022
  • 0
 • Varannan kör för fort utanför skolorna

  49 procent av förarna höll för hög hastighet när M Sveriges lokalklubbar kontrollerade hastigheten utanför 18 grundskolor på 16 orter över hela landet. Mätningarna genomfördes vid skoldagens början mellan klockan 07:30 och 08:30 under veckorna 20–22. –...

  • Skrivet augusti 15, 2022
  • 0
 • Hittade rester av kokain i avloppsvattnet

  Droger lämnar spår efter sig och Tove Slettvoll har i sitt examensarbete bland annat identifierat rester av kokain i avloppsvattnet från Örebro universitet och Örebro kommun. – Jag har utvecklat en metod under ett halvår. För den som...

  • Skrivet juli 14, 2022
  • 0
 • Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige, erbjudandet om att delta skickades ut den 11 oktober. Syftet med undersökningen är att uppgifterna ska komplettera kunskapen från regionernas löpande inrapportering...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • 200 liv per år kan räddas med rätt radonåtgärder

  Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har ansvar för strålsäkerhet där radon ingår. Myndigheten är tydlig att radon är den vanligaste orsaken att drabbas av lungcancer utöver rökning. Studier gjorda i bostäder visar att radon ökar risken för lungcancer...

  • Skrivet oktober 3, 2021
  • 0
 • Kebnekaises sydtopp fortsätter smälta

  Den 14 augusti mättes Kebnekaises sydtopp till 2 094,6 meter över havet av forskare från Tarfala forskningsstation. Det är den lägsta höjden som har uppmätts sedan mätningarna startade på 1940-talet och nästan två meter lägre än motsvarande...

  • Skrivet augusti 17, 2021
  • 0
 • Grundvattnets temperatur ökar

  SGUs mätningar visar att temperaturen i landets grundvatten har ökat med 1,5 grader sedan 1970-talet. Temperaturökningen följer trenden från andra mätserier och är ytterligare en bekräftelse på ett varmare klimat. – När vi tittar på vattentemperaturerna över...

  • Skrivet juni 26, 2021
  • 0
 • Ökat behov av piloter med kunskap om att mäta med drönare

  Drönarskanning är en effektiv metod för att samla in mätdata och efterfrågan från bygg- och fastighetsbranschen ökar alltmer. Idag används drönarskanning bland annat på mark- och anläggningsprojekt, husbyggnation, infrastrukturprojekt, på täkter och deponier och inom stadsplanering. Dessutom...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Sjätte nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en sjätte nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Erbjudandet om att delta skickas idag ut till slumpvis utvalda personer i befolkningen. Syftet med undersökningen är att uppgifterna ska komplettera kunskapen...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Bara en bråkdel av svenska arbetsplatser har mätt radon – trots ny strålskyddslag

  För snart ett och ett halvt år sedan infördes en ny strålskyddslag som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Statistik från landets största radonlaboratorium Radonova visar samtidigt att en mycket liten andel av Sveriges...

  • Skrivet december 26, 2019
  • 0