All posts tagged "Matstrupe"

  • Ingen ökad dödlighet vid allergisk matstrupe

    Allergisk matstrupe upptäcktes på 1990-talet och den är vanligast bland män, forskare Lovisa Röjler vid Universitetssjukhuset Örebro visar i sina studier. Att sjukdomen inte ger en ökad dödlighet eller större risk för graviditetskomplikationer, men det finns en...

    • Posted oktober 3, 2023
    • 0