Alla inlägg taggade "Matvanor"

 • Uppdrag för ökad fysisk aktivitet

  Uppdrag för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor hos barn och unga, regeringen har beslutat om två uppdrag som syftar till att skapa god och jämlik hälsa hos barn och unga. Grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar ska...

  • Skrivet juni 23, 2022
  • 0
 • Experterna har lägst påverkan på tonåringars matvanor

  Svenska tonåringar upplever att föräldrar och sociala medier har störst påverkan på vad de äter. Minst inflytande har officiella riktlinjer, nutritionister och läkare. Tre av fyra ungdomar anser inte att Livsmedelsverkets rekommendationer är viktiga eller användbara. Det...

  • Skrivet januari 20, 2021
  • 0
 • Klimatet inget som påverkar svenskarnas matvanor

  Trots rådande hälso- och hållbarhetstrend äter de flesta svenskar allt. Av de som utesluter något är det flest som gör det av hälsoskäl; bara var femte gör det av klimatskäl. Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag...

  • Skrivet augusti 6, 2019
  • 0
 • Första receptbelagda läkemedlet i tablettform på 10 år för hjälp till viktminskning

  Mysimba® är ett nytt läkemedel mot övervikt som efter godkännande av europeiska läkemedelsverket nu finns tillgängligt på den svenska marknaden. Mysimba® verkar på hjärnans hungercentrum och belöningssystem, vilket leder till en minskad hungerkänsla. Effekten bidrar till en...

  • Skrivet maj 31, 2018
  • 0
 • 2 av 5 kollar inte sockerinnehållet – trots sockermissnöje

  Var femte svensk, främst kvinnor och yngre, är missnöjd med sina matvanor – och det är sockerintaget som utgör det största problemet. Samtidigt svarar 39 procent av svenskarna att de inte har för vana att kontrollera hur...

  • Skrivet maj 28, 2018
  • 0
 • Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

  Ohälsosamma matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige visar en ny rapport från Livsmedelsverket. Rapporten visar även stora skillnader i hur landstingen jobbar med människor som äter ohälsosamt. Svenska Läkaresällskapet arbetar sedan 2011 med läkares preventionsarbete genom Levnadsvaneprojektet. – Att...

  • Skrivet mars 13, 2018
  • 0
 • Hjärnfonden ger 4 tips hur du hjälper ditt barn till bättre inlärning i skolan

  Vad behöver hjärnan för att må bra och hur kan man som förälder hjälpa sitt barn att förbättra sina skolresultat? Hjärnforskning visar att levnadsvanor har stor betydelse för att göra ett bra jobb i skolan. Tillräckligt med...

  • Skrivet augusti 28, 2017
  • 0