Alla inlägg taggade "Medborgarförslag"

 • Liberalernas reservation om medborgarförslaget

  ”Att inte lyssna på engagerade människor som också är villiga att bidra till ett bättre Lindesberg är djupt beklagligt”, skriver Nils Detlofsson (L) i sin reservation mot kommunstyrelsens beslut den 27 augusti angående medborgarförslag rörande samarbetsforum inom...

  • Skrivet september 2, 2019
  • 0
 • ​Medborgarförslaget vållade debatt i kommunstyrelsen

  Medborgarförslaget om ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg avslås av kommunstyrelsen. Men förslaget vållade debatt eftersom ledamöterna hade olika uppfattningar om vad ett samarbetsforum är. Liberalerna och Miljöpartiet ville därför att medborgarförslaget skulle återremitteras för att...

  • Skrivet augusti 28, 2019
  • 0
 • ​Medborgarförslaget om samarbetsforum avgörs i kommunstyrelsen

  Tisdag 27 augusti kl 09:00 avgör kommunstyrelsen om Lindesbergs kommun ska ha ett samarbetsforum för kulturfrågor eller om det räcker med ett kultursamtal några timmar om året. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för alla intresserade och hålls i...

  • Skrivet augusti 23, 2019
  • 0
 • Medborgarförslag väcker frågan: Vad är ett samarbetsforum

  Vad är ett samarbetsforum? Ett kulturråd som politiken definierar det som? Ett kultursamtal några timmar om året som tjänstemännen definierar det som? Eller ett rådgivande samarbetsorgan där berörda parter kan träffas för att informera varandra och tillsammans...

  • Skrivet augusti 12, 2019
  • 0
 • Medborgarförslag om kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg inlämnat

  Ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg – Kommunalt Kulturråd (KKR) som nytt rådgivande organ – har nu lämnats in av 28 medborgare i Lindesbergs kommun. Före valet fick förslaget om ett...

  • Skrivet januari 29, 2019
  • 0
 • ​Medborgarförslag: Inrätta kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg

  Ett antal medborgare i Lindesberg kommer att lämna in ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg – Kommunalt Kulturråd (KKR) som nytt rådgivande organ. Innan förslaget skickas in inbjuds alla som bor...

  • Skrivet januari 21, 2019
  • 0