All posts tagged "Metan"

 • Jordens sjöar släpper ut mindre metan än man tidigare trott

  Jordens sjöar släpper ut runt 42 miljoner ton av växthusgasen metan per år, enligt en studie som forskare vid Linköpings universitet har gjort i samarbete med NASA, USA:s myndighet för rymdfart och rymdforskning. Det är mindre än...

  • Posted augusti 30, 2022
  • 0
 • Frigjort metan kan passera förbi naturens skyddande filter

  Varmare hav kan leda till att stora mängder metan frigörs från havsbottnarna, vilket kan förstärka klimatuppvärmningen. I en ny studie utvecklas en metod för att förstå mikroorganismers roll vid ökande utsläpp av metan från havsbottnar. Enorma mängder...

  • Posted juli 29, 2022
  • 0
 • Högre metanutsläpp från sjöar dagtid

  Flöden av metan från insjöar är lägre nattetid än på dagen, visar mätningar utförda av LiU forskare. Forskargruppen bedömer att de nordliga sjöarnas bidrag till de globala metanutsläppen därmed är 15 procent lägre än man tidigare trott....

  • Posted augusti 20, 2020
  • 0