All posts tagged "Metanhydrat"

  • Frigjort metan kan passera förbi naturens skyddande filter

    Varmare hav kan leda till att stora mängder metan frigörs från havsbottnarna, vilket kan förstärka klimatuppvärmningen. I en ny studie utvecklas en metod för att förstå mikroorganismers roll vid ökande utsläpp av metan från havsbottnar. Enorma mängder...

    • Posted juli 29, 2022
    • 0