Alla inlägg taggade "Miljöbalkstillsynen"

  • Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

    Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön i bostäder, skolor och förskolor. Syftet med den nationella strategin är att skapa en...

    • Skrivet oktober 4, 2021
    • 0