All posts tagged "Miljöpåverkan"

 • Mindre miljöpåverkan vid spridning av gödsel när Jordbruksverket ändrar föreskrifter

  Jordbruksverket har gjort ändringar i föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som berör gödsling av åkermark. Startdatumet för när ändringarna börjar gälla är den 1 mars 2022. Tidigare fick lantbrukare på hösten inom nitratkänsliga områden tillföra upp till...

  • Posted februari 12, 2022
  • 0
 • Tobak i ett hållbarhetsperspektiv

  Hur ser barn och ungas tobaksvanor ut och hur påverkar tobaken vår miljö? Det är frågor som ska besvaras på den digitala konferens som nätverket Tobacco Endgame arrangerar under Tobaksfria veckan Onsdag 24 November 2021. Deltagare: Matz...

  • Posted november 22, 2021
  • 0
 • Flertalet insatser för minskad miljöpåverkan

  Lidl Sveriges arbete med att minska sitt klimatavtryck och miljöpåverkan fortsätter på bred front. Det framgår av företagets hållbarhetsredovisning som nyligen blev offentlig. Bland årets höjdpunkter återfinns världens första klimatneutrala handelsbyggnad, 2144 ton mat som tagits vara...

  • Posted september 6, 2021
  • 0
 • Hopp om ökad transparens om biltillverkningens miljöpåverkan

  Idag förväntas EU-kommissionen lämna besked om skärpta krav på CO2-utsläpp ur avgasröret. Gröna Bilister anlägger i stället ett livscykelperspektiv på utsläpp från drivmedel och biltillverkning när Miljöbästa Bil 2021 utses. I en ny rapport tar vi pulsen...

  • Posted juli 14, 2021
  • 0
 • Förändrade matval för miljön och klimatet – vad är konsumenterna beredda att göra

  En ny undersökning från SLU Holding visar att konsumenter kan tänka sig att förändra sina matval för klimatet och miljön. Att minska på matsvinnet, handla mer svenskt och att välja närproducerat toppar listan. Undersökningen visar också att...

  • Posted oktober 2, 2019
  • 0
 • Så tänker miljömedvetna svenskar kring klädproduktion

  LRF Medias varumärke Grönt Väder frågade 600 deltagare i klimatpanelen hur de resonerar vid klädköp och vad man tror är mest och minst miljövänligt. Först fick deltagarna uppskatta antalet plagg de köper på ett år. Många angav...

  • Posted februari 18, 2019
  • 0
 • Småföretagares miljömedvetenhet uppe på rekordnivå

  Fler än hälften av Sveriges småföretagare, 52 procent, tar hänsyn till miljön i samband med inköp till företaget. En nedåtgående trend är därmed bruten, och resultatet tangerar rekordsiffran från våren 2016. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger...

  • Posted januari 5, 2018
  • 0