All posts tagged "Miljöprövning"

  • EU:s förslag om metaller riskerar försämra miljöprövningen

    I dagarna har EU-kommissionen lämnat ett förslag om hur EU ska kunna möta det ökande behovet av så kallade kritiska metaller inom unionen, Naturskyddsföreningen anser att förslaget riskerar att försämra kvaliteten på miljöprövningen och i slutändan ge...

    • Posted mars 18, 2023
    • 0