All posts tagged "Minimilöner"

  • Parlamentet antar nya regler om minimilöner

    Minimilöner i alla EU-länder ska ge skäliga levnads- och arbetsvillkor, och medlemsländerna ska främja kollektivavtal. Minimilönen ska garantera en skälig levnadsstandard EU:s regler ska respektera nationell lönesättning Kollektivavtalen ska stärkas i länder där mindre än 80 procent...

    • Posted september 15, 2022
    • 0