All posts tagged "Modell"

 • Nytt AI-verktyg hjälper att hitta

  Ett forskarteam från Mittuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Norges Inlandsuniversitet och Polska vetenskapsakademin har tagit fram en ny metod för analys och planering av skog och skogslandskap i Sverige. Resultatet är en interaktiv kartläggning med upplösning på en...

  • Posted maj 11, 2024
  • 0
 • Modell förslås för att öka tillgången till äldre antibiotika

  Åtgärder behövs för att säkerställa tillgången till antibiotika, på den svenska marknaden. Folkhälsomyndigheten har genomfört en förstudie, där man föreslår en ny modell för ett nationellt buffertlager för äldre antibiotika. Folkhälsomyndigheten har slutredovisat ett uppdrag där myndigheten...

  • Posted mars 17, 2024
  • 0
 • Modell för ökad trygghet i bostadsområden utvecklas i Örebro

  Brottsofferjouren Sverige utvecklar en modell för ökad trygghet i bostadsområden, BOJ har tilldelats medel från Allmänna Arvsfonden för att under tre år utveckla och sprida en modell för ökad boendetrygghet. Projektet genomförs i bostadsområden i Örebro, Norrköping och...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Nu börjar införandet av nya modellen för arbetstillstånd

  Rapporten att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring är lämnad till regeringen, nu börjar arbetet med införandet.  – Uppdraget att realisera en ny modell för arbetstillstånd, som ska göra det lättare att rekrytera utländsk arbetskraft till Sverige, har pågått hela...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Ny modell testar läkemedels förmåga att nå hjärnan

  En forskargrupp vid Uppsala universitet har utvecklat en enkel och effektiv artificiell modell som kan användas för att avgöra om antikroppsbaserade läkemedel kan ta sig förbi blod-hjärnbarriären och in i hjärnan. Idag är djurexperiment den vanligaste metoden...

  • Posted februari 26, 2023
  • 0
 • Använd finsk modell för att undvika elavstängning

  Svensk Kraftnät bör omgående ta efter den finska frivilliga modellen med förvarning till storanvändare av el om att minska sin elförbrukning för att minska risken för nedsläckning vid effektbrist. Den uppmaningen riktar Fastighetsägarna till Svenska Kraftnät. Elbolag...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Deras modell visar mer exakt om USA:s ekonomi

  Deras modell visar mer exakt om USA:s ekonomi ligger på plus eller minus. Växer USA:s ekonomi eller inte? Örebroforskaren Aubrey Poon har, tillsammans med kollegor, tagit fram en modell som visar en mer exakt utveckling av världens största...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Nu är Campus USÖ färdigbyggt – som modell

  Utbyggnaden av Campus USÖ pågår för fullt, men som modell är bygget redan klart. – Det är en fantastisk byggnad. Den har varit väldigt rolig att göra, säger konstnären Lars Agger. I Entréhuset på Örebro universitet finns...

  • Posted maj 20, 2022
  • 0
 • Kollegialt lärande gör undervisningen bättre

  En modell för att utveckla det kollegiala lärandet har testats på Örebro universitet. I pilotprojektet där tillit, förtroende och respektfullhet var viktiga delar, har personal vid Juridicum arbetat tillsammans för att hitta vägar att göra sin undervisning...

  • Posted september 30, 2021
  • 0
 • Ny modell bidrar till bättre prognoser för kompetensförsörjning inom järnvägsyrken

  Till följd av den ökade efterfrågan på hållbara och punktliga transporter byggs nu Sveriges infrastruktur för spårburen trafik ut. Samtidigt ökar behovet av underhållsinsatser på befintliga spår. En ny prognosmodell som forskare från VTI tagit fram beräknar...

  • Posted juni 10, 2020
  • 0