All posts tagged "Möjligheter"

 • Bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

  För att skapa en sund och säker spelmarknad och förebygga spelberoende, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig spelverksamhet. – Den olagliga spelverksamheten gör stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Det...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Bättre möjligheter att behandla information

  Säkerhetspolisen får bättre möjligheter att behandla information, regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över de bestäm­melser som reglerar Säkerhets­polisens behandling av person­uppgifter. De nya reglerna ska ge Säker­hets­polisen ökade möjlig­heter att behandla person­uppgifter...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Nya möjligheter för internationella utbyten inom lärarprogrammet

  Nya möjligheter för internationella utbyten inom lärarprogrammet, både för studenter och personal. Nu kan den som är lärarstudent läsa en kurs i inkludering och mångfald tillsammans med studenter från samtliga NEOLAiA-universitet, kursen kombinerar både undervisning på plats...

  • Posted april 25, 2023
  • 0
 • Möjligheterna för världens kvinnorättskämpar försämras

  Möjligheterna för världens kvinnorättsförsvarare att påverka har minskat drastiskt, enligt kartläggningar från kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna. Minskat bistånd och demokratiskt utrymme gör att rättigheter som många tar för givet är i farozonen. Uppgifter som även stärks av bland...

  • Posted mars 10, 2023
  • 0
 • Nya möjligheter för A-traktorer

  EU-kommissionen presenterade i går ett förslag till nytt körkortsdirektiv som bland annat innehåller nya regler om körkort för vissa bilar som kan köras av ungdomar. – A-traktorn är både viktig och nödvändig för många ungdomar, framför allt...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • Dags igen för Trollrallyt i Lindesberg

  Lördag 27 maj är det dags igen för Trollrallyt, lådbilstävlingen i Lindesberg som förra året gjorde succéartad återkomst. Den andra upplagan av nya Trollrallyt är fortfarande framför allt en lekfull tävling för barn, men också en möjlighet...

  • Posted mars 1, 2023
  • 0
 • Bättre möjligheter att motverka spelmissbruk

  I en promemoria föreslås ökade möjligheter för spelbolag att ta del av personuppgifter för att motverka spelmissbruk, förslaget syftar till att underlätta samhällets samlade arbete med att motverka problemspelande och innebär bland annat att självrapporterade uppgifter om...

  • Posted december 9, 2022
  • 0
 • Utökade möjligheter för att hindra gängkriminalitet

  Utredning föreslår utökade möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning för att hindra gängkriminalitet, ett del­betänkande med förslag som syftar till att ge de brotts­bekämpande myndig­heterna effekti­vare verktyg för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i krimi­nella nätverk har i...

  • Posted oktober 24, 2022
  • 0
 • Nya möjligheter att hyra ut tomma bostäder

  Fastighetsägare som beviljats investeringsstöd för hyres- eller studentbostäder har nu möjlighet att hyra ut tomma bostäder till asylsökande eller personer som fått uppehållstillstånd. Undantaget från ordinarie uthyrningsregler har införts mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina.  ...

  • Posted september 1, 2022
  • 0
 • Öppet hus med mingel och möjligheter på Kornellen

  Den 19 maj välkomnar vi medborgare som är nyfikna på ett jobb inom Förvaltningen för sociala insatser och vård och omsorgsförvaltningen till mingel på Örebros nyaste vård- och omsorgsboende Kornellen. Under minglet kan besökaren utforska våra karriärmöjligheter,...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0