All posts tagged "Möjligheter"

 • Initiativ för att öka möjligheterna till tidig upptäckt av lungcancer

  Lungcancer är den dödligaste formen av cancer, och drabbar över 4 200 människor i Sverige varje år. Trots det höga antalet drabbade är det få som når vården i tid, läkemedelsföretaget MSD och hälsoplattformen Healthanea lanserar nu...

  • Posted maj 14, 2024
  • 0
 • Bättre möjligheter för brottsbekämpning

  Bättre möjligheter för brottsbekämpningen att använda sig av provokation. Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att använda provokation. Även kallat provokativa åtgärder, och fordon som inte...

  • Posted maj 13, 2024
  • 0
 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ger de brottsbekämpande myndigheterna utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, till exempel hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, för att förebygga och förhindra allvarliga brott. Även inhämtning av uppgifter om...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Förslag om utökade möjligheter att säga upp hyresgäster

  Förslag om utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott, och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor. Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott....

  • Posted april 1, 2024
  • 0
 • Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster

  Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott, och stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om utökade möjligheter, för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet...

  • Posted februari 29, 2024
  • 0
 • En bio- och teatersalong med många möjligheter

  Direktsänd opera från Met i New York (27 januari), konsert med Shirley Clamp (17 februari), föreläsning med Torkild Sköld (7 mars) samt teaterföreställningen ”Vajlett och Rut” (14 mars). Lindesbergs bio- och teatersalong i Folkets Hus kan användas...

  • Posted januari 21, 2024
  • 0
 • Bättre möjligheter att upptäcka och motverka fel

  Bättre möjligheter för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten att upptäcka och motverka fel. Regeringen har tagit emot ett betänkande med förslag för att effektivisera kontrollverksamheten hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Förslagen ska ge bättre möjligheter att göra dataanalyser och...

  • Posted december 25, 2023
  • 0
 • Bättre möjligheter att lokalisera personer som ska frihetsberövas

  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger brottsbekämpande myndigheter utökade möjligheter, att använda hemliga tvångsmedel vid verkställighet av frihetsberövanden. Syftet är att mer effektivt kunna lokalisera personer som försöker hålla sig undan från utredning,...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Kriminalvården ska avlastas med anstaltsplatser utomlands

  En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats, som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården. När det gäller Kriminalvården...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen

  Utökade möjligheter till kamerabevakning för polisen utreds i snabbspår, kamerabevakning är ett viktigt verktyg i kampen mot den grova brottsligheten. Som ett led i regeringens kameraoffensiv har en utredare fått i uppdrag att analysera och lämna förslag,...

  • Posted december 9, 2023
  • 0