All posts tagged "Moraliskt disengagemang"

  • Klassrumsklimatet påverkar förekomsten av mobbning

    Mobbning är mindre vanligt i klasser där elever uppfattar att klasskamraterna undantagslöst tycker att mobbning är fel, att den som utsätts far illa och att de som mobbar inte kan skylla ifrån sig. Det visar en studie...

    • Posted december 10, 2021
    • 0