All posts tagged "Myndigheten för yrkeshögskolan"

 • Goda möjligheter till jobb inom industrin

  Kompetensbristen inom svensk industri oroar samtidigt som det är svårt att rekrytera studerande till viktiga utbildningar. I en ny områdesanalys från Myndigheten för yrkeshögskolan beskrivs den avgörande kompetensutmaning många företag står inför. Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar idag Områdesanalys:...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Järnvägen behöver mer än bara lokförare

  I den områdesanalys som Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar belyses järnvägsbranschens breda kompetensbehov. – Kompetensfrågan är avgörande för att framtidens järnväg ska fungera på rätt sätt, säger analytikern Karin Åkerman som tillsammans med sin kollega Joel Junros har...

  • Posted februari 13, 2023
  • 0
 • Yrkeshögskolan får fler och nya teknikutbildningar

  Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar om att få bedriva YH-program som beviljats. Totalt handlar det om 35 000 utbildningsplatser, varav närmare 11 000 med start hösten 2023. En fjärdedel av de beviljade utbildningarna är inom...

  • Posted januari 12, 2023
  • 0
 • Examensgraden minskar när fler studerar på distans

  Fler än någonsin examinerades från ett yrkeshögskoleprogram 2021, samtidigt sjunker examensgraden, den ökade andelen distansutbildning antas vara en av orsakerna. – Förändringen är väntad med tanke på att fler läser på distans, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Omställningsstudiestödet kan få fler att söka till yrkeshögskolan

  Intresset för det nya omställningsstudiestödet har, enligt rapporter från CSN, varit mycket stort. Yrkeshögskoleförbundets ordförande Pia Olsson tror att det nya stödet kan leda till att fler studerande kommer att söka sig till yrkeshögskolan och menar att...

  • Posted oktober 19, 2022
  • 0
 • Rekordmånga sökande till yrkeshögskolan

  På fem år har antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan ökat med 82 procent. Samtidigt som SCB rapporterar att fler än någonsin sökt till yrkeshögskolan tror Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson att antalet sökande kommer att fortsätta...

  • Posted mars 29, 2022
  • 0
 • Yrkeshögskolan – lönsam för både individ och samhälle

  YH-utbildning ger positiva effekter på både de studerandes löneutveckling och samhällsekonomin. Yrkeshögskolans starka koppling till arbetsmarknaden kan vara en del av förklaringen. Kent Eliasson är analytiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Tillsammans med universitetslektorn...

  • Posted mars 10, 2022
  • 0
 • Yrkeshögskolan har klarat pandemin bättre än väntat

  Nya siffror visar att andelen i jobb efter YH-examen, trots coronakrisen, är fortsatt hög. – Vi hade förväntat oss sämre resultat och är glada över att läget på arbetsmarknaden redan tycks ha vänt, säger Myndigheten för yrkeshögskolans...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Platser kvar på höstens YH-utbildningar

  Samtidigt som flera yrkeshögskolor vittnar om rekordhögt antal sökande finns det platser kvar på 270 av höstens utbildningar. Svårast att fylla platserna har yrkeshögskolans teknikutbildningar. Antalet sökande till yrkeshögskolan har ökat med närmare 60 procent de senaste...

  • Posted augusti 27, 2021
  • 0
 • Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för...

  • Posted maj 6, 2021
  • 0