All posts tagged "Myndigheter"

 • Israeliska myndigheter använder ansiktsigenkänning

  Israeliska myndigheter använder ansiktsigenkänning för att befästa apartheid, där man använder den nyutvecklade ansiktsigenkänningstekniken Red Wolf för automatisk övervakning av palestinier för att kraftigt begränsa deras rörelsefrihet. I en ny rapport, Automated Apartheid, har Amnesty International dokumenterat hur Red...

  • Posted maj 3, 2023
  • 0
 • Myndigheterna sämst i Europa på kriskommunikation

  Örebroforskare på DN Debatt, ”Myndigheterna sämst i Europa på kriskommunikation”. Vid en kris måste myndigheternas it-system kommunicera med varandra, Sverige är sämst i Europa i den avgörande delen av krishantering. Det konstaterar Åke Grönlund. Fredrik Karlsson och Mats...

  • Posted april 11, 2023
  • 0
 • Myndigheternas digitala tjänster behöver bli bättre

  Statliga myndigheters arbete med att utveckla digitala tjänster går långsamt och har kvalitetsbrister, som gör det svårt för privatpersoner att fullt ut använda tjänsterna. Myndigheterna behöver förbättra de digitala tjänsterna, och regeringen behöver intensifiera arbetet med att...

  • Posted april 5, 2023
  • 0
 • Enklare rapportering för företagare

  Enklare rapportering för företagare, myndigheter vill ta del av samma dataflöde från företag. Lämna årsredovisning, statistik och deklaration samtidigt. Hur låter det? Ett aktivt myndighetssamarbete jobbar intensivt för att göra det möjligt och på så sätt minska den...

  • Posted januari 15, 2023
  • 0
 • Försäkringskassan driver molntjänst för svenska myndigheter

  Behovet av säkra plattformar för informationsdelning och distansmöten ökar kraftigt, både inom myndigheter, mellan myndigheter och med andra samverkanspartners. Inom ramen för Försäkringskassans uppdrag att driva samordnad IT åt andra myndigheter – som nu förlängs till den...

  • Posted december 29, 2022
  • 0
 • Vanligt med trakasserier och hot mot statligt anställda

  Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning. Oftast hanteras detta på ett bra sätt, men mindre myndigheter behöver utökat stöd. Riksrevisionen har granskat hur vanligt det är med...

  • Posted november 27, 2022
  • 0
 • Myndigheter har svårt att stoppa kryptering vid ransomware-attacker

  En global studie visar att statliga och lokala myndigheter har svårt att värja sig mot angrepp med ransomware. Bara var femte myndighet (20 procent) lyckades stoppa angreppet innan data krypterats. Det är klart sämre än det totala...

  • Posted november 15, 2022
  • 0
 • Nya förslag för att främja myndigheters arbete mot korruption

  Att korruptionsbegreppet är definierat utifrån ett brett perspektiv är väsentligt för arbetet att identifiera risker, det uppger Statskontoret. I en nyligen släppt promemoria ger de förslag på hur myndigheter kan arbeta med identifiering av korruptionsrisker. Framtagandet av...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

  Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata, är värdefull. Nya bestämmelser som börjar...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Myndigheter ska kartlägga omfattningen av felaktiga utbetalningar

  Att ta tillbaka kontrollen över välfärden är en av regeringens tre politiska prioriteringar. Inte en krona ska gå till den som inte har rätt till det. Regeringen ger nu i uppdrag till en rad myndigheter att kartlägga...

  • Posted januari 16, 2022
  • 0