Alla inlägg taggade "Nacka tingsrätt"

  • Utrivningar vid Järle kvarndamm skulle orsaka skada på riksintresset

    En utrivning av Järle Kvarndamm i Nora kommun skulle orsaka påtaglig skada på riksintresset vid Järle. Det bedömer Riksantikvarieämbetet i ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som ska ta ställning till Naturvårdsverkets ansökan att...

    • Skrivet augusti 20, 2020
    • 0