All posts tagged "Något är gåtfullt"

  • ”Något är gåtfullt” av Leia

    Något är gåtfullt Någon är gåtfull Någons nyfikenhet Kanske tar överhanden Eller… Kan det vara så Att verkligheten Bara är förlagd I något Som är gåtfullt I någon Som är gåtfull Leia, Kultur | Dikten Örebronyheter

    • Posted januari 30, 2023
    • 0