All posts tagged "Nära relationer"

  • Stöd för att berätta om våld

    Stöd för att berätta om våld i nära relationer, personer med kognitiva funktionsnedsättningar har en ökad risk att bli utsatta för våld i nära relationer – och de kan ha svårare att berätta om det. Därför utvecklar...

    • Posted juni 14, 2022
    • 0