All posts tagged "Näre relationer"

  • Ökat skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer

    Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samhällets fulla kraft, som ett led i detta arbete har regeringen beslutat att ge en pågående utredning ytter­ligare uppdrag i syfte att öka skyddet för kvinnor utsatta för våld och...

    • Posted mars 12, 2023
    • 0