All posts tagged "Närvaro"

 • Liselott Klinth är ny områdeschef för Omställningsfonden

  Omställningsfonden satsar på ännu större närvaro i Örebro län och tillsätter Liselott Klinth som ny områdeschef i område Mitt, hon har tidigare varit utvecklingschef och förändringsledare på Trygghetsrådet TTR. – Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt....

  • Posted maj 12, 2022
  • 0
 • Välkommet beslut om antalet närvarande vid begravningar

  Idag beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få...

  • Posted november 20, 2020
  • 0
 • Närvarorapportering via ansiktsigenkänning var integritetskränkande

  Gymnasieskola hade använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro i ett försöksprojekt. I Infosoc rättsdatas nyhetsbrev för skola kan man läsa att Datainspektionen utfärdade en varning samt en sanktionsavgift om 200 000 kr till en...

  • Posted augusti 27, 2019
  • 0
 • Riskfylld miljö för ungdomar

  Fältgruppen i Örebro kommun ber föräldrar och andra vuxna att närvara vid Mariebergs handelsområde fredag- och lördagskvällar, många ungdomar samlas där och det är en riskfylld miljö på många sätt, polisen delar fullt ut Fältgruppens vädjan.  Det...

  • Posted april 25, 2018
  • 0
 • Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

  Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i praktiska övningar? Gör det egentligen någon skillnad, funderade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. En forskningsstudie genomfördes och resultatet är tydligt; ju fler undervisningstillfällen man...

  • Posted februari 19, 2017
  • 0