All posts tagged "Nätavgiften"

  • Nätavgifterna begränsas enligt förslag från Svenska kraftnät

    Svenska kraftnäts styrelse ska den 30 september ta ställning till ett förslag om att begränsa uttaget av nätavgifterna med 11 miljarder kronor. ”Även om det är regionnätsföretagen som betalar dessa nätavgifter innebär det en lättnad för slutanvändarna....

    • Posted september 23, 2022
    • 0