All posts tagged "Nationell modell"

  • Effektivare tandvård med nationell modell

    Effektivare tandvård med nationell modell för riskbedömning, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att införa en nationell modell för riskbedömning inom tandvården. Syftet är att en bättre prioritering utifrån patienters vårdbehov ska möjliggöra att...

    • Posted april 29, 2023
    • 0