All posts tagged "Nationella prov"

 • Central rättning av nationella prov

  Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig. Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av...

  • Posted januari 28, 2023
  • 0
 • Rättvisa nationella prov – elever med dyslexi måste få läsa med öronen under läsförståelseproven

  Dyslexirörelsen i Sverige startar kampanjen ”Rättvisa nationella prov” för att det ska bli lika naturligt för elever med dyslexi att få använda sina hjälpmedel i alla delar av skolundervisningen, som det är för synnedsatta personer att få...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • EU-dom försenar digitala nationella prov

  På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov, provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär. – Elevers och anställdas personuppgifter har...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Vårens nationella prov ställs in

  Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom proven i årskurs 3 i grundskolan, bakgrunden är den rådande pandemin och de förändrade förutsättningarna det för med sig i skolan. – De nationella proven är ett...

  • Posted december 15, 2020
  • 0
 • Vårens nationella prov ställs in

  Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Med anledning av den senaste tidens utveckling avser Skolverket att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Vårt beslutsunderlag har nu gått...

  • Posted mars 24, 2020
  • 0
 • Lärare uppskattar nationella prov

  De nationella proven är uppskattade, användbara och ger ett gott stöd vid bedömning och betygssättning. Det svarar de drygt 13 000 lärare som fyllt i den årliga enkäten om de nationella proven under läsåren 2016/2017 och 2017/2018....

  • Posted oktober 5, 2019
  • 0
 • Skolverket fastställer teknik för digitala nationella prov

  Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Det är några av de tekniska förutsättningar...

  • Posted januari 23, 2019
  • 0
 • Skärpta regler och rutiner för nationella prov

  Efter vårens stora problem med spridning av nationella prov i sociala medier har Skolverket beslutat att skärpa regler och rutiner inför nästa termin. Proven kommer att levereras till skolorna närmare inpå provdatumet och facit kommer i de...

  • Posted maj 10, 2018
  • 0
 • 100 skolor i försök med digitala nationella prov

  Skolverket har valt ut 100 skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Skolorna kommer att testa de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. Ett syfte är också att...

  • Posted april 14, 2018
  • 0
 • Viktigt att förhindra fusk på nationella prov

  Den här veckan skriver ungefär 100 000 elever i årskurs 9 det nationella provet i svenska. Totalt genomförs närmare en miljon prov varje år. Förra våren kom elever över proven i förväg som de fotograferade och spred...

  • Posted mars 13, 2018
  • 0