Alla inlägg taggade "Naturbetesmark"

  • Många KRAV-bönder i Örebro län har naturbetesmark

    Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och ger ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden. Men andelen naturbetesmark på gårdarna varierar i landet. I Örebro län har 74 procent av samtliga gårdar med kor och...

    • Skrivet maj 13, 2022
    • 0